Show simple item record

dc.contributor.advisorŠiška, Petr
dc.contributor.authorŠtípal, Jiří
dc.date.accessioned2019-06-26T04:36:07Z
dc.date.available2019-06-26T04:36:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136378
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá technologií gigabitové pasivní optické sítě, která slouží pro rychlý přenos dat v telekomunikačních přístupových sítích. Cílem práce je sestavení a konfigurace sítě GPON s VLC/IP-DVB streamerem včetně měření parametrů na této topologii. V teoretické části práce je popsána gigabitová pasivní optická síť a její obecné fungování. Praktická část se zabývá konfigurací jednotlivých zařízení v síti a šíření datového toku z VLC/IP-DVB streameru přes gigabitovou pasivní optickou síť na koncové zařízení. Pokročilá kvalitativní měření na této síti jsou provedena dle doporučení ITU-T Y.1564, RFC 2544 a RFC 6349 měřicími přístroji značky EXFO. Závěrem jsou vyhodnoceny výsledky měření dle uvedených doporučení.cs
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I deal with a technology of the Gigabit Passive Optical Network which is used as a fast data transmission in a telecommunications access network. The aim of the thesis is to construct and configure the GPON with a VLC/IP-DVB streamer and to measure parameters of this topology. The theoretical part of the thesis explains the Gigabit Passive Optical Network and its general functionality. The practical part deals with the configuration of particular devices in the network and the video streaming from the VLC/IP-DVB streamer through the Gigabit Passive Optical Network to the end device. The advanced qualitative measurement on this network was accomplished according to the recommendations by ITU-T Y.1564, RFC 2544 and RFC 6349 by the measuring devices of the EXFO brand. In conclusion the results of the measuring were evaluated according to the mentioned recommendations.en
dc.format.extent12906500 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGPONcs
dc.subjectITU-T Y.1564cs
dc.subjectRFC 2544cs
dc.subjectRFC 6349cs
dc.subjectOLTcs
dc.subjectONTcs
dc.subjectIP-DVBcs
dc.subjectVLCcs
dc.subjectpropustnostcs
dc.subjectztrátovost paketůcs
dc.subjectkolísání zpožděnícs
dc.subjectzpožděnícs
dc.subjectVoIPcs
dc.subjectIPTVcs
dc.subjectdatacs
dc.subjectOTDRcs
dc.subjectPPMcs
dc.subjectCDcs
dc.subjectPMDcs
dc.subjectGPONen
dc.subjectITU-T Y.1564en
dc.subjectRFC 2544en
dc.subjectRFC 6349en
dc.subjectOLTen
dc.subjectONTen
dc.subjectIP-DVBen
dc.subjectVLCen
dc.subjectThroughputen
dc.subjectPacket Lossen
dc.subjectJitteren
dc.subjectLatencyen
dc.subjectVoIPen
dc.subjectIPTVen
dc.subjectDataen
dc.subjectOTDRen
dc.subjectPPMen
dc.subjectCDen
dc.subjectPMen
dc.titleMěření výkonnostních parametrů optické sítě GPONcs
dc.title.alternativeMeasurement of GPON optical network performance parametersen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLátal, Jan
dc.date.accepted2019-05-29
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisSTI0071_FEI_B2647_2601R013_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record