Show simple item record

dc.contributor.advisorKliber, Jiří
dc.contributor.authorZálešák, Zdeněk
dc.date.accessioned2019-06-26T04:38:23Z
dc.date.available2019-06-26T04:38:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136556
dc.description.abstractV současné technické praxi se stále zvyšují požadavky na vyšší pevnost a vrubovou houževnatost ocelových tažených tyčí. Pro zlepšení těchto charakteristik je často nutné materiál tepelně zpracovat. Z tohoto důvodu se společnost Třinecké železárny, a.s. snaží u tažených tyčí rozšířit portfolio nabízených možností tepelného zpracování. Jedná se především o zušlechtěný stav, ve kterém nastává dobrý poměr mezi vysokou pevností, tažností a vrubovou houževnatostí. Jelikož se tažením za studena zvyšuje pevnost a snižuje houževnatost, je nutné optimalizovat parametry zušlechtění pro dosažení hodnot mechanických vlastností s cílem splnění těchto vlastností také po tažení. Diplomová práce je věnována teorii tažení tyčí a vliv vybraných činitelů na vlastnosti tažených tyčí. Práce se také zabývá strukturou a mechanickými vlastnostmi tažené oceli 42CrMo4 v procesu válcování, žíhání, zušlechtění a tažení a porovnává dosažené výsledky v jednotlivých procesech. V experimentální části byly také optimalizovány parametry tepelného zpracování pro docílení požadovaných vlastností.cs
dc.description.abstractCurrent technological trends are often described by increasing demands on the high strength material and high impact strength of steel drawn bars. For increasing of these characteristics is of ten necessary to carry out heat treatment. For these reasons is company Trinecke Zelezarny, a.s. trying to extend product portfolio of heat-treated drawn rod, especially quenched and tempered drawn bars. Quenching and tempering provils good relation between tensile strength, elongation and impact strength. As during drawing proces increases strength and decreases toughness, is itnecessary to optimise parameters of quenching and tempering to achieve requested mechanical properties after drawing. This thesis deals with theory of steel drawing and mechanical and structural properties of drawn steel 42CrMo4. In the thesis isdescribed strength, hardness, impact strength and microstructure of steel after hot-rolling, annealing and drawing and compares the results. In experimental part were optimise parameters of heat treatment to achieve demanded properties.en
dc.format.extent6332487 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttyčcs
dc.subjecttažení tyčícs
dc.subjectgeometrie průvlakucs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectroden
dc.subjectdrawn roden
dc.subjectdie geometryen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectdeformationen
dc.titleVlastnosti tyčové oceli tažené z tepelně zpracovaných tyčí a svitkůcs
dc.title.alternativeCharacteristics of rod steel drawn from heat treated rods and coilsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeOlszar, Martin
dc.date.accepted2019-05-28
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta materiálově-technologickács
dc.description.department633 - Katedra tváření materiálucs
dc.contributor.consultantChmiel, David
dc.thesis.degree-programMetalurgické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchModerní metalurgické technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736
dc.identifier.thesisZAL0040_FMT_N2109_2109T038_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record