Show simple item record

dc.contributor.advisorZlámal, Tomáš
dc.contributor.authorLedvina, Michal
dc.date.accessioned2019-06-26T04:41:38Z
dc.date.available2019-06-26T04:41:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136826
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Konkrétně kalených nástrojových ocelí pro výrobu zápustkových forem a tvrdonávaru Capilla 66 dosahujícího tvrdosti až 56 HRC, který se používá pro opravu opotřebovaných zápustek. V teoretické části jsou popsány jednotlivé těžkoobrobitelné materiály, progresivní technologie obrábění jako je HSC, HSC nebo tzv. suché frézování a druhy nástrojových materiálů. V praktické části je popsána výroby a oprava kovárenských zápustkových zařízení, racionalizace jejich životnosti pomocí tvrdonávaru Capilla 66 a návrh a experiment nové technologie pro obrábění tohoto návaru. V závěru práce je ekonomické zhodnocení nové technologie opravy zápustek tvrdonávarem v porovnání s původní metodou snížením o 5 mm.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of machining hard-to-cut materials. Specifically, hardened tool steels for die molds and hardened layers after welding from Capilla 66 with hardness up to 56 HRC, which is used to repair worn dies. In the theoretical part, there are described individual hard-to-process materials, progressive machining technologies such as HSC, HSC or so-called dry milling and kind of tool materials. The practical part describes the production and repair of blacksmith die systems, their lifetime extension by means of Capilla 66 hardened layers after welding and the design and experiment of a new technology for machining this hardweld. The conclusion of the thesis contains an economic evaluation of the new technology of dies restoration by hardened layers after welding in comparison with the original method of 5 mm dimension reductio.en
dc.format.extent3794178 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttěžkoobrobitelné ocelics
dc.subjecttvrdonávarycs
dc.subjectsuché obráběnícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectHardened Steelsen
dc.subjectHardened Layers after Weldingen
dc.subjectdry cuttingen
dc.subjectoptimalizationen
dc.titleNávrh technologie obrábění tvrdonávarů a kalených ocelícs
dc.title.alternativeDesign of Machining Hardened Steels and Hardened Layers after Weldingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHajnyš, Jiří
dc.date.accepted2019-06-10
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisLED0024_FS_N2301_2303T002_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record