Show simple item record

dc.contributor.advisorDorda, Michal
dc.contributor.authorŠrámek, Norbert
dc.date.accessioned2019-06-26T04:41:54Z
dc.date.available2019-06-26T04:41:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/136875
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá kapacitním posouzením křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z dopravního inženýrství a naznačen postup kapacitního výpočtu. V praktické části se nachází popis křižovatky a dalších podkladů důležitých pro výpočet. Dále se v praktické části nachází výpočet signálního plánu metodou saturovaného toku a také kapacitní výpočet. Pro posouzení kapacity byly vytvořeny scénáře, které simulovaly navýšení intenzit. V poslední části diplomové práce byl proveden rozbor dosažených výsledků.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the capacity evaluation of intersection in Rožnov pod Radhoštěm. This work can be divided into two parts. At first main characteristics of traffic engineering and the process of capacity calculation are defined on a theoretical level. Practical part describes the intersection and other important materials for calculation. Furthermore, there is a calculation of the signal plan by the saturation flow method as well as the capacity calculation. For capacity evaluation, scenarios have been developed to simulate an increase of intensities. At the end of this thesis an analysis of the achieved results are made.en
dc.format.extent4830774 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectKřižovatkacs
dc.subjectkapacitní posouzenícs
dc.subjectsignální pláncs
dc.subjectsaturovaný tokcs
dc.subjectIntersectionen
dc.subjectcapacity evaluationen
dc.subjectsignal planen
dc.subjectsaturation flowen
dc.titlePosouzení kapacity světelně řízené křižovatky v Rožnově pod Radhoštěmcs
dc.title.alternativeCapacity Evaluation of Controlled Intersection in Rožnov pod Radhoštěm Cityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeTurek, Michal
dc.date.accepted2019-06-14
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSRA0043_FS_N2301_2301T003_20_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record