Show simple item record

dc.contributor.advisorZlámal, Tomáš
dc.contributor.authorČástečka, Tomáš
dc.date.accessioned2019-06-26T04:43:03Z
dc.date.available2019-06-26T04:43:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/137061
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá podstatou úpravy ostří řezných nástrojů ze slinutých karbidů. V úvodu jsou popsány technologie na tyto úpravy a způsoby měření. Dále je především věnována pozornost na celkový vliv mikrogeometrie řezných nástrojů na proces obrábění. V experimentální části jsou na nástrojích pomocí optického mikroskopu měřeny parametry z hlediska mikrogeometrie na hlavním ostří, na ostří v oblasti poloměru špičky a na plochách hřbetě a čele. V poslední části experimentu je měření dotykovým zařízením.cs
dc.description.abstractThe Bachelor Thesis deals with the essence of the cutting edge of cutting tools from sintered carbides. The introduction describes technologies for these modifications and methods of measurement. Furthermore, attention is paid to the overall influence of cutting tools microgeometry on the machining process. In the experimental part, the parameters from the point of view of microgeometry on the main blade, on the cutting edge in the area of the radius of the tip and on the surfaces of the clearance surface and rake surface are measured by optical microscope tools. In the last part of the experiment, the touch device is measured.en
dc.format.extent2703806 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectřezný nástrojcs
dc.subjectúprava ostřícs
dc.subjectmikrogeometriecs
dc.subjectcutting toolen
dc.subjectcutting edge preparationen
dc.subjectmicrogeometryen
dc.titlePorovnání mikrogeometrie řezných nástrojů pomocí optického mikroskopucs
dc.title.alternativeComparison of Microgeometry of Cutting Tools Using an Optical Microscopeen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeMrkvica, Ivan
dc.date.accepted2019-06-11
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisCAS0032_FS_B2341_2303R002_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record