Show simple item record

dc.contributor.advisorKonečný, Zdeněk
dc.contributor.authorBoleslavský, Adam
dc.date.accessioned2019-06-26T04:43:13Z
dc.date.available2019-06-26T04:43:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/137087
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektorů pro laboratorní úlohy na robotech ABB. V úvodu je provedena analýza současného stavu laboratorních úloh na robotech ABB v centru robotiky. Je vytvořen přehled stávajících efektorů a objektů manipulace. Jsou definovány požadavky na efektory pro jednotlivé roboty. Na základě předchozí analýzy a definovaných požadavků je vybrán robot, pro který je navržen efektor. Jsou navrženy varianty konstrukčního řešení efektoru. Pomocí vícekriteriální analýzy je vybrána nejvhodnější varianta. Vybraná varianta je podrobně zpracována, doložena technickou zprávou, podrobnými výpočty a úplnou výkresovou dokumentací. V závěru je zhodnocena navržená varianta a vypočteny výrobní náklady navrženého efektoru.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the construction design of effectors for laboratory tasks on ABB robots. In the introduction, an analysis of the current state of laboratory tasks performed on the ABB robots in the Centre of Robotics is executed, as is an overview of existing effectors and objects of manipulation. Requirements are defined for individual robots. Based on the previous analysis and requirements a robot is chosen. An effector is designed for this robot. Variants of construction design are proposed. Out of these variants, the most appropriate one will be chosen by multi-criterial analysis. The chosen variant is thoroughly handled and processed, backed up by a technical report, detailed calculations and a complete design documentation. The proposed variant is assessed in the conclusion, as are the production costs of the designed effector.en
dc.format.extent4469426 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectchapadlocs
dc.subjectlaboratorní úlohycs
dc.subjectABB IRB 1200cs
dc.subjecteffectoren
dc.subjectgripperen
dc.subjectlaboratory tasksen
dc.subjectABB IRB 1200en
dc.titleKonstrukční návrh efektorů pro laboratorní úlohy na robotech ABBcs
dc.title.alternativeDesign of Effectors for Laboratory Tasks on ABB Robotsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVocetka, Michal
dc.date.accepted2019-06-10
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robotikycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisBOL0039_FS_B2341_2301R013_2019
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record