Show simple item record

dc.contributor.advisorHalama, Radim
dc.contributor.authorŠmiraus, Jakub
dc.date.accessioned2019-06-26T05:00:30Z
dc.date.available2019-06-26T05:00:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/137514
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá problematikou analýz bezpečnosti konstrukcí rámů a podvozků silničních vozidel. V práci je provedena rešerše dostupných prostředků k vyjádření bezpečnosti provozu elektronických a strojních soustav se zaměřením na funkční bezpečnost. V práci byla navržena a aplikována metodika pro určení úrovně integrity bezpečnosti mechatronické podvozkové části silničního vozidla.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis deals with the safety analysis of structures of frames and chassis of road vehicles. In the dissertation has been searched of available to express the safety of electronic and mechanical systems with a focus on functional safety. The dissertation has been desing new methodology and applied it to determine the integrity level of the mechatronic motorcycle suspension of the road vehicle.en
dc.format133, [1] listy : ilustrace + 1 DVD+R
dc.format.extent5598217 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFunkční bezpečnost, mechatronický systém, motocykl s proměnnou geometrií vidlice, SIL, diagnostické pokrytí mechatronických systémů, MKP, SBRA, analýza bezpečnosti rámu vozidla, bezpečnost silničních vozidel, ISO 26262.cs
dc.subjectFunctional safety, mechatronic system, variable fork geometry motorcycle, SIL, diagnostic coverage of mechatronic systems, FEM, SBRA, vehicle frame safety analysis, road safety, ISO 26262.en
dc.titleAnalýzy rámových konstrukcí silničních vozidelcs
dc.title.alternativeAnalysis of Vehicle Body Framesen
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201900427
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeJančo, Roland
dc.contributor.refereeFamfulík, Jan
dc.contributor.refereeTomek, Petr
dc.date.accepted2019-02-28
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department330 - Katedra aplikované mechanikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná mechanikacs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2723
dc.identifier.thesisSMI133_FS_P2346_3901V003_2018
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record