Now showing items 63011-63030 of 135980

  Subject
  marketing, marketing služeb, strategie, volnočasový sport, škola, letecké sporty [1]
  marketing, marketing strategy, competitive business environment, competitive advantage, competitiveness, industry, industry sectors, questionnaire research [1]
  Marketing, marketing strategy, services, price, product, people [1]
  marketing, marketingová komunikace, hotel, hotelové služby, analýza marketingového prostředí, marketingový výzkum [1]
  marketing, marketingová komunikace, komunikační mix, marketingový výzkum, analýza,trh s přírodním kamenem [1]
  marketing, marketingová komunikace, komunikační mix, marketingový výzkum, e-shop, fiktivní nákup, analýza, trh s plaveckými potřebami [1]
  Marketing, marketingový mix, analýza, služby, marketing služeb, výzkum, dotazník, produkt, cena, distribuce, lidé, procesy, materiální prostředí, marketingová komunikace. [1]
  marketing, marketingový mix, CRM systémy, klíčoví zákazníci, analýza, marketingový výzkum [1]
  marketing, marketingový mix, marketingová komunikace, společnost, návrhy [1]
  marketing, marketingový mix, marketingová strategie, SWOT analýza, marketingové cíle, marketingová situační analýza [1]
  marketing, marketingový mix, produkt, cena, distribuce, propagace, průmyslový podnik, spotřebitel, strategie [1]
  Marketing, marketingový mix, služba, cena, produkt, lidé [1]
  Marketing, marketingový mix, služba, marketing služeb, marketingový výzkum, produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace, lidé, materiální prostředí, procesy, kadeřnický salon, vlasy [1]
  marketing, marketingový mix, sportovní marketingový mix, marketingová strategie, SWOT analýza, PEST analýza, Porterům model pěti konkurenčních sil [1]
  marketing, marketingový výskum, športové vyžitie, analýza spokojnosti, zhrnutie výsledkov [1]
  marketing, marketingový výzkum, propagácia(reklama), služby, sponzoring, telesná kultúra, šport [1]
  marketing, média, mediální agentura, mediální trh, reklamní trh [1]
  marketing, personal marketing, ABB, employment, benefits, finding new employees [1]
  marketing, personální marketing, ABB, zaměstnání, odměňování zaměstnanců, hledání nových zaměstnanců [1]
  Marketing, research, satisfaction, reguirement, customer, service, train service, transport [1]