Now showing items 83619-83638 of 135409

  Subject
  podnikatelský inkubátor [7]
  Podnikatelský inkubátor, start-up firma, inovace, financování firem, business angels, dotazníkové šetření, metodika BLUES [1]
  Podnikatelský plán [17]
  podnikatelský plán [66]
  podnikatelský plán a záměr [1]
  podnikatelský plán, cíle podnikání, založení restaurace [1]
  Podnikatelský plán, fitness centrum, trh, Porterova analýza, SWOT analýza, finanční plán, zhodnocení ekonomické efektivnosti projektu. [1]
  podnikatelský plán, fotovoltaická elektrárna, pronájem nebytových prostor, SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model [1]
  Podnikatelský plán, PESTEL analýza, SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil, podnikání, startup, založení společnosti, podpora podnikání, zdroje financování, zakladatelský rozpočet, marketingový výzkum [1]
  podnikatelský plán, podnik, založení společnosti, společník, zaměstnanec, bankovní úvěr [1]
  Podnikatelský plán, podnikatel, podnik, podnikání, živnost, společnost s ručením omezeným, PEST analýza, SWOT analýza, Porterův model konkurenčních sil, marketingový průzkum, finanční plán, rizika [1]
  Podnikatelský plán, podnikání, cash-flow, SWOT analýza, Porterova analýza, svatební salón [1]
  Podnikatelský plán, soukromá mateřská škola, zřízení podniku, Ostrava, podnikání, podnikatel [1]
  Podnikatelský plán, společnost s ručením omezeným, fitkivní firma, teoretické poznatky, zahájení činnosti podniku. [1]
  podnikatelský plán. [1]
  Podnikatelský plánů [1]
  podnikatelský potenciál [2]
  podnikatelský potenciál, podniková diagnostika, diagnóza podnikatelského potenciálu [1]
  podnikatelský projekt [1]
  podnikatelský sektor [3]