Kolekce obsahuje bibliografické záznamy tištěných vysokoškolských kvalifikačních pracích (VŠKP) ve fondu Ústřední knihovny VŠB-TUO, zpracovaných v lokálním katalogu T-Series do 6. srpna 2006. Záznamy byly do repozitáře jednorázově importovány.

Bibliografické záznamy VŠKP jsou od srpna 2006 vkládány do repozitáře DSpace do kolekcí jednotlivých fakult.

Plné texty VŠKP jsou v repozitáři archivovány od roku 2008 do kolekcí pod komunitou Ústřední knihovna.

Nedávno přidané