Show simple item record

dc.contributor.advisorMacháček, Zdeněk
dc.contributor.authorBaršč, Alexander
dc.date.accessioned2020-10-02T09:28:01Z
dc.date.available2020-10-02T09:28:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/142079
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vývojem kombinovaného lokalizačního vestavěného systému, s využitím lokalizačních satelitních systémů, sítí GSM a rádiového signálu. Centrálním řídícím systémem je mikrokontroler ESP32. Vestavěný systém používá pro získání aktuální pozice systémy GPS a mobilní sítě GSM. Komunikuje bezdrátově pomocí rádiového modulu a GSM sítí. Implementuje také přenos dat přes sériovou linku a zobrazení aktuálních dat na OLED displeji.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is about developing a combined localization embedded system that takes advantage of satellite localization systems, GSM networks and radio signals. The central control system of this embedded system is an ESP32 microcontroller. The embedded system uses GPS and GSM mobile networks to obtain a current position. It uses a radio module and GSM network for wireless communication. It also implements data transmission over serial interface and shows current data on an OLED display.en
dc.format.extent11525577 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVestavěný systémcs
dc.subjectEPS32cs
dc.subjectRTLScs
dc.subjectGNSScs
dc.subjectGPScs
dc.subjectGSMcs
dc.subjectrádiový signálcs
dc.subjectlokalizacecs
dc.subjectEmbedded Systemen
dc.subjectESP32en
dc.subjectRTLSen
dc.subjectGNSSen
dc.subjectGPSen
dc.subjectGSMen
dc.subjectradio signalen
dc.subjectlocalizationen
dc.titleKombinovaný lokalizační vestavěný systém s GSM komunikací a radiovým signálemcs
dc.title.alternativeCombined Localization Embedded System with GSM Communication and Radio Signalen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVala, David
dc.date.accepted2020-08-19
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programŘídicí a informační systémycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisBAR0469_FEI_B0714A150001_2020
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record