Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorHalaj, Martin
dc.contributor.authorGros, Peter
dc.contributor.authorKureková, Eva
dc.date.accessioned2006-08-03T08:57:07Z
dc.date.available2006-08-03T08:57:07Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2005, roč. 51, č. 2, s. 41-46 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/56029
dc.description.abstractČlánok stručne opisuje experimentov zameraných na overenie vybraných technologických parametrov plazmového rezacieho stroja. Konštrukčné riešenie tohto stroja predstavuje komplexnú kinematickú štruktúru s deviatimi stupňami voľnosti. Jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré sa od stroja požadujú, je dosiahnutie predpísanej opakovanej presnosti polohovania. Úplný návrh experimentov si vyžaduje viac ako tisíc experimentov. preto sa pripravil redukovaný návrh experimentov, ktorý s vyžaduje vykonanie iba 32 experimentov. Predpokladáme pritom iba jedno opakovanie každého experimentu. Ak sa má sledovať aj rozptyl nameraných údajov, vyžaduje sa najmenej päť opakovaní každého experimentu, čo vedie k značnému nárastu ich počtu.
dc.format.extent362764 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2005-2/041.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleTesting of the repeated accuracy of positioning of the plasma cutting headen
dc.title.alternativeSkúšanie opakovanej presnosti polohovania plazmovej rezacej hlavyen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enPaper briefly describes design of experiments aimed at verification of selected technological parameters of the plasma cutting machine. Design solution of the plasma cutting machine represents a complex kinematic structure with 9 DOF. Reaching the prescribed repeated accuracy of the positioning is one of the main parameters that is required from the machine. Full experiment design covers more than thousands experiments. Therefore reduced experiment design was prepared tehat requires only 32 experiments. We consider only one execution of each experiment. When thae data variability should be observed, five repeating of each experiment is required, resulting in respective increase of the number of experiments.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam