Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorŘepka, Vlastimil
dc.contributor.authorBotula, Jiří
dc.date.accessioned2006-10-09T06:06:31Z
dc.date.available2006-10-09T06:06:31Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. 2005, roč. 51, č. 2, s. 55-60 : il.en
dc.identifier.issn0474-8476en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/56921
dc.description.abstractJemné kaly z mokrého vypírání vysokopecního plynu byly v minulosti ukládány na skládky, neboť nebylo možné jejich zpracování z důvodů vyššího obsahu těžkých kovů, hlavně olova a zinku, než povolují příslušné předpisy [6]. V rámci projektu byl proveden monitoring skládek vysokopecních kalů v ostravském regionu, odebrány a analyzovány vzorky, a posléze provedeny laboratorní ověření technologie odstranění zinku a olova fyzikální, případně chemickou cestou. Takto dekontaminované staré ekologické zátěže by mohly být využity jako vsázka do aglomerace spolu s ostatními surovinami. Došlo by tak k využití odpadu a odlehčení záboru půdy. Zároveň by byly sníženy náklady na ukládání a zneškodňování vysokopecních kalů z výroby.
dc.format.extent592741 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologickáen
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2005/LI-2005-2-55-60.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostravacs
dc.subjectblast furnace mud
dc.subjectsludge bed
dc.subjecthydrocyclone
dc.subjectnon-iron metals
dc.titlePossibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depotsen
dc.title.alternativeMožnosti recyklace jemnozrnných hutníckých odpadů ze starých zátěžíen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enFine top gas mud from washing the blast-furnace gas was deposited to the waste disposal sites in the past, because its further processing was not possible because of heavy metal content – particularly lead and zinc – higher than what is allowed by the relevant regulations [6]. The goal of the project is to monitor the waste disposal sites with top gas mud in the Ostrava region, taking and analysing the samples and following laboratory verification of the technology for physical or possibly chemical removal of zinc and lead. Such decontaminated old ecological burdens could be used as a sinter charge of agglomeration together with other raw materials - by that the waste would be used and the occupation of the land would be reduced. At the same time the cost of depositing and disposal of top gas mud from the production would be decreased.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.type.statusPeer-revieweden


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam