Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorZmeškal, Zdeněk
dc.date.accessioned2006-10-17T11:20:25Z
dc.date.available2006-10-17T11:20:25Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationFinance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 1-2, s. 50-63.en
dc.identifier.issn0015-1920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/57169
dc.description.abstractAplikace hedgingových strategií je jedna z možností eliminace finančních rizik. Růst objemu finančních rizik je jedním z typických rysů aktuální fáze vývoje ekonomiky – důvodem je růst volatility a globalizace a propojenosti finančních segmentů atd. Tyto aspekty jsou zvláště významné v tranzitivních a malých otevřených ekonomikách. Hlavním záměrem příspěvku je ukázat odvození možnosti aplikace vybraných hedgingových strategií. V článku je odvozeno a popsáno pět hedgingových strategií: delta hedging, minimalizace rozptylu, minimalizace value at risk, maximalizace očekávané funkce užitku, minimalizace střední hodnoty ztráty. Všechny strategie jsou odvozeny pro případ portfolia skládajícího se z dvou aktiv: rizikového aktiva (akcie, obligace, cena komodity, měnový kurz) a zajišťovacího instrumentu (finanční derivát). Dalším obecným předpokladem je, že náhodné proměnné jsou normálně rozděleny. Popsány jsou příklady hedgingu na měnový kurz, úrokové sazby, akcie a komodity. Vybrané příklady aplikace hedgingu jsou vhodné pro malé otevřené ekonomiky s nedostatečně likvidním kapitálovým trhem a s omezeným sekundárním trhem s deriváty.en
dc.format.extent102109 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocsen
dc.publisherUniverzita Karlova. Fakulta sociálních věden
dc.relation.ispartofseriesFinance a úvěren
dc.relation.urihttp://journal.fsv.cuni.cz/storage/960_s_50-63.pdf
dc.subjecthedgingen
dc.subjecthedgingové strategieen
dc.subjecthedgingové portfolioen
dc.subjectdelta hedgingen
dc.subjectminimalizace rozptyluen
dc.subjectminimalizace value at risken
dc.subjectmaximalizace očekávané funkce užitkuen
dc.subjectminimalizace střední hodnoty ztrátyen
dc.subjectfinanční derivátyen
dc.subjectvariance minimizationen
dc.subjectvalue at risk minimizationen
dc.subjectexpected utility maximizationen
dc.subjectshortfall minimizationen
dc.subjectfinancial derivativeen
dc.titlePřístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategiíen
dc.title.alternativeHedging strategies and financial risksen
dc.typearticleen
dc.identifier.locationVe fondu ÚKen
dc.description.abstract-enHedging strategies represent basic instrument used toward eliminating financial risk. Increasing volatility of financial markets and their globalization also lead to higher financial risks. These aspects are especially important for transitional and small open economies. The basic goal of the paper is to show the derivation and application possibilities of select hedging strategies. Five basic hedging strategies delta hedging, minimum variance, minimum value at risk, maximum expected utility value, and minimum shortfall - are derived and described. All the strategies are derived for two asset portfolios consisting of risk assets (share, bond, commodity price, and exchange rate) and hedged assets (financial derivative). Another common assumption is that random variables are normally distributed. Examples of exchange rate, interest-rate, equity and commodity-risk hedging are described. Several applications are suitable for small open economies that lack liquid capital market with limited secondary derivative market.
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.identifier.wos000220122500003


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam