Cable vibration reduction using an attached MR damper

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/65968

Show simple item record


dc.contributor.author Sapiński, Bogdan
dc.date.accessioned 2008-07-22T11:44:41Z
dc.date.available 2008-07-22T11:44:41Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2007, roč. 53, č. 2, s. 111-119 : il. en
dc.identifier.issn 1210-0471 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/65968
dc.description.abstract The paper addresses vibration reduction of a cable with a transversely attached magnetorheological (MR) damper operating in passive and controlled modes. The model of the cable-MR damper system is presented. The control algorithm for MR damper based on optimal viscous damper emulation is described. Numerical data to demonstrate MR capabilities in cable vibration reduction are provided. The efficacy of an MR damper in reducing cable vibrations is confirmed experimentally. en
dc.format.extent 328940 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava en
dc.relation.ispartofseries Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní en
dc.relation.uri http://transactions.fs.vsb.cz/2007-2/1565_SAPINSKI_Bogdan_I.pdf
dc.title Cable vibration reduction using an attached MR damper en
dc.title.alternative Redukce vibrace kabelu pomocí MR tlumiče en
dc.type article en
dc.description.abstract-en Příspěvek se týká problematiky redukce příčných vibrací kabelů s kolmě umístěným magnetorheologickým (MR) tlumičem. Je zde popsán model kabelového - MR tlumiče, dále je popsán řídicí algoritmus pro MR tlumič na bázi emulace optimimálního viskozního tlumiče. V příspěvku jsou prezentována numerická data pro demonstraci možností MR při redukci vibrace kabelu. Úspěšnost redukce těchto vibrací byla potvrzena experimentálním výzkumem. en

Files in this item

Files Size Format View
2007-2-17.pdf 321.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics