Mimořádná událost v dřevozpracujícím podniku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/69036

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chudová, Dana en
dc.contributor.author Vrubel, Jakub en
dc.date.accessioned 2008-11-12T19:48:32Z
dc.date.available 2008-11-12T19:48:32Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/69036
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možnými riziky v dřevozpracujícím podniku. Jsou vytipována konkrétní rizika, vytvořeny scénáře a stanoveny dopady, které dřevozpracující podnik ohrožují. Cílem bakalářské práce je zhodnotit nebezpečná ohrožení a navrhnout opatření, jež by následky těchto ohrožení minimalizovaly. Z daného vytvořeného scénáře se navrhly síly a prostředky, které by se v případě vzniku mimořádné události využily k řešení či snížení dopadů těchto mimořádných událostí. en
dc.format.extent 513754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.subject mimořádná událost en
dc.subject závažná havárie en
dc.subject analýza en
dc.subject dřevozpracující podnik en
dc.subject riziko en
dc.title Mimořádná událost v dřevozpracujícím podniku en
dc.title.alternative An incident in a woodworking enterprise en
dc.type Bakalářská práce en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program en
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství en
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost en
dc.thesis.degree-branch Havarijní plánování a krizové řízení en
dc.identifier.sender S2720 en
dc.identifier.thesis B3908.3908R003.vru017 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
B3908.3908R003.vru017.pdf 501.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics