Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChudová, Danaen
dc.contributor.authorVrubel, Jakuben
dc.date.accessioned2008-11-12T19:48:32Z
dc.date.available2008-11-12T19:48:32Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69036
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnými riziky v dřevozpracujícím podniku. Jsou vytipována konkrétní rizika, vytvořeny scénáře a stanoveny dopady, které dřevozpracující podnik ohrožují. Cílem bakalářské práce je zhodnotit nebezpečná ohrožení a navrhnout opatření, jež by následky těchto ohrožení minimalizovaly. Z daného vytvořeného scénáře se navrhly síly a prostředky, které by se v případě vzniku mimořádné události využily k řešení či snížení dopadů těchto mimořádných událostí.en
dc.format.extent513754 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmimořádná událosten
dc.subjectzávažná havárieen
dc.subjectanalýzaen
dc.subjectdřevozpracující podniken
dc.subjectrizikoen
dc.titleMimořádná událost v dřevozpracujícím podnikuen
dc.title.alternativeAn incident in a woodworking enterpriseen
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchHavarijní plánování a krizové řízeníen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R003.vru017
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam