Show simple item record

dc.contributor.advisorBernatík, Alešen
dc.contributor.authorBartoš, Peteren
dc.date.accessioned2008-11-12T19:49:57Z
dc.date.available2008-11-12T19:49:57Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69040
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractTáto diplomová práca rozoberá problematiku prepravy nebezpečných látok na úseku železničnej trate Košice – Sabinov. Stanovuje frekvenciu havárie na danom úseku, bližšie analyzuje haváriu cisterien s amoniakom a acetónom na vytypovaných miestach a jej dopad na obyvateľstvo.en
dc.format.extent740510 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isosken
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectARAMISen
dc.subjectQRAen
dc.subjectALOHAen
dc.subjectnebezpečné látkyen
dc.subjectnákladná prepravaen
dc.subjectzávažné havárieen
dc.titleHodnotenie rizík prepravy nebezpečných látok na vybranom úseku železniceen
dc.title.alternativeRisk assessment of hazardous substances transport in selected rail sectionen
dc.typeDiplomová práceen
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmysluen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisM3908.3908T006.bar241
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record