Show simple item record

dc.contributor.advisorPatrovský, Jiříen
dc.contributor.authorKostroš, Michalen
dc.date.accessioned2008-11-12T20:14:21Z
dc.date.available2008-11-12T20:14:21Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69092
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractV diplomové práci je řeąena problematika přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě zaměřená na území okresu Bruntál. V úvodní části se autor zabývá vyhodnocením statistických údajů nehodovosti, příčinou vzniku dopravních nehod a vyhodnocuje nejrizikovějąí místa vzniku nehod tohoto okresu. Dále provádí rozbor statistických údajů přepravy nebezpečných věcí ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. V daląích kapitolách seznamuje se základními informacemi týkající se nebezpečných látek, jejich přepravy a zásahů při mimořádných událostech s nebezpečnou látkou. A následně provádí analýzu stávajících stavů jednotek poľární ochrany ÚO Bruntál a jejich připravenost na zásahy s nebezpečnou látkou.en
dc.format.extent1539164 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečné věcien
dc.subjectnehodaen
dc.subjectintegrovaný záchranný systémen
dc.subjectnákladní automobilen
dc.titlePřeprava nebezpečných věcí v ÚO Bruntálen
dc.title.alternativeHazardous materials transport in the territory under control of Bruntál territorial departmenten
dc.typeDiplomová práceen
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmysluen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisM3908.3908T006.kos218
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record