Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovařík, Jaroslaven
dc.contributor.authorKratochvíl, Jiříen
dc.date.accessioned2008-11-12T20:37:15Z
dc.date.available2008-11-12T20:37:15Z
dc.date.issued2008en
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/69191
dc.descriptionImport 12/11/2008
dc.description.abstractPrvní část této bakalářské práce zpracovává tematiku povodní jako takových – nastiňuje jejich historii v České republice, popisuje jejich vznik, průběh a charakteristiku, stejně tak jako členění do jednotlivých druhů. Následně jsou nastíněny možnosti protipovodňové ochrany. Ve druhé části je pak podrobně zpracována povodeň v Čechách z roku 2002. Jsou zde popsány její hydrometeorologické příčiny, postupný průběh a celkové následky. Krátce je zmíněno také zatopení pražského metra. Práci uzavírá hodnocení účinnosti protipovodňových opatření a jejich legislativní úpravy až po současnost.en
dc.format.extent556874 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpovodeňen
dc.subjectzáplavaen
dc.subjectČechy 2002en
dc.subjectprotipovodňová ochranaen
dc.subjectdešťové srážkyen
dc.subjectpovodíen
dc.subjectpřírodní katastrofaen
dc.titleAnalýza příčin a následků povodní v Čechách v roce 2002en
dc.title.alternativeThe analysis of causes and consequences of floods in Bohemia in the year 2002en
dc.typeBakalářská práceen
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programen
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvíen
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnosten
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkuen
dc.identifier.senderS2720en
dc.identifier.thesisB3908.3908R005.kra513
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam