Show simple item record

dc.contributor.authorJurko, Jozef
dc.contributor.authorBrychta, Josef
dc.date.accessioned2009-01-16T06:08:35Z
dc.date.available2009-01-16T06:08:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 1, s. 107-112 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70813
dc.description.abstractThe paper described the phenomenas, which influencing on the twist drill of chisel cutting edge. Research and development of the phenomenas its very important for the next problem solution by drilling. The cutting part of twist drill is frequently the tool wear (for example fracture of cutting part) in the tool peak point and by chisel cutting edge. This is problems is very important and use for very difficult the machinability materials (for example stainless steels Cr18Ni8). The results of experiments verifying of the tools for the tool life of twist drill in practice. The temperature of a tool plays an important role in thermal distortion and the machined part’s dimensional accuracy, as well as the tool life in machining. The paper described the experimental results of research works number 01/3173/06.en
dc.format.extent1053646 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-1/16.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleAnalysis of thermodynamical phenomenas of stainless steels by drillingen
dc.title.alternativeAnalýza termodynamických javov pri vŕtaní nehrdzavejúcich ocelíen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enČlánok sa zaoberá analýzou javov, ktoré majú priamo vplyv na rezný nástroj pri vŕtaní. Skúmanie javov v zóne rezania pri vŕtaní je v súčasnosti veľmi významné. V zóne rezania dochádza k veľmi intenzívnemu poškodeniu na reznej časti nástroja. Tento problém má zvlášť mimoriadny význam pri vŕtaní ťažkoobrábateľných materiálov (napr. austenitická nehrdzavejúca oceľ Cr18Ni8). Výsledky experimentov boli zamerané na skúmanie termodynamických javov v zóne rezania, s cieľom eliminácie tepelného zaťaženia na reznú časť nástroja. Termodynamické vplyvy v zóne rezania hrajú významnú úlohu na výslednú presnosť rozmerov súčiastok a na životnosť rezných nástrojov. Článok je prezentáciou niektorých záverov z riešenia grantovej úlohy VEGA č.01/3173/06.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record