Show simple item record

dc.contributor.authorLoebl, Tomáš
dc.contributor.authorOnderová, Iveta
dc.date.accessioned2009-01-21T06:57:25Z
dc.date.available2009-01-21T06:57:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2008, roč. 54, č. 2, s. 79-84 : il.en
dc.identifier.issn1210-0471en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/70849
dc.description.abstractThis paper deals with a problematic of machine tools and their precision. It is talking about Ball bar test of the machine tools. Paper deals with one measurement made in company Microstep on their machine tools. In this part are also presented results of the test and at the end is made conclusion from this result. In second part is describing measurement system from company Renishow for ball bar test. It is Measurement system QC10. It also describes the way of testing by this measuring system. In third part it describes different mistakes in kinematics and geometrics of machine tools. It also describe the way how the look at the graphical result of the test.en
dc.format.extent247434 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravaen
dc.relation.ispartofseriesSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojníen
dc.relation.urihttp://transactions.fs.vsb.cz/2008-2/1625_LOEBL_ONDEROVA.pdf
dc.rights© Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
dc.titleBall bar test for machine toolsen
dc.title.alternativeBall bar test pre obrábacie strojeen
dc.typearticleen
dc.description.abstract-enTento článok sa zaoberá problematikou obrábacích strojov a ich presnosti. Zaoberá sa Ball Bar testom obrábacích strojov. V článku je jedno meranie vykonané v spoločnosti Mikrostep na nimi vyvíjanom obrábacom stroji. V tejto časti sú prezentované výsledky testu a taktiež sú vivodené dôsledky z tohto testu. V druhej časti je popísaný merací systém od spoločnosti Renishow pre Ball Bar test. Ide o merací systém QC 10. Tiež popisuje spôsob testovania týmto systémom. V tretej časti popisuje rôzne chyba v kinematike a geometrii zariadenia. Tiež popisuje spôsob akým sa pozerať na grafické výsledky testu.en
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.type.statusPeer-reviewed


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record