Kolekce obsahuje bakalářské a diplomové práce, které byly odevzdány na základě dobrovolnosti do univerzitního systému Edison v akademickém roce 2008/2009 všemi fakultami kromě FMMI.

Do kolekce bylo přidáno 15 disertačních prací obhájených na Hornicko-geologické fakultě.

Přístup k souborům s plnými texty prací mají pouze oprávnění uživatelé pomocí LDAP uživatelského jména a hesla.

Nedávno přidané