Logistika v systému řízení výdejen nářadí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71511

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kočiščáková, Petra en
dc.contributor.author Ihnát, Martin en
dc.date.accessioned 2009-08-31T19:38:16Z
dc.date.available 2009-08-31T19:38:16Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71511
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá logistikou v systému řízení výdejen nářadí. V úvodu práce je popsán vznik a charakteristika firmy Siemens s.r.o., je zde popsána její historie, současnost a organizační struktura. Dále se seznámíme o začlenění výdejen nářadí do struktury výroby podniku, jeho význam, následuje analýza současného systému řízení výdejen nářadí. V další části jsou popsány vlastní návrhy práce, vydávání nářadí pomocí identifikační čipové karty a zavedení materiálových čísel na vyčleněných vysokoobrátkových položek. V závěru je provedeno celkové zhodnocení práce. cs
dc.description.abstract Thesis deal with logistics of system administration issue equipment. In the fist part is described a beginning SIEMENS s.r.o. and a characterization of this company. There is described its history and organization of the company in the thesis. Another deal treat of incorporate issue equipment into conformation fabrication company, its relevancy and as follows an analyse of the current system administration issue equipment. There are design of the issuing tools by identification chip card and a implementation of the materil numbers for selected high-pitched items. In the end of the thesis is noted the appreciation proposed resolution. en
dc.format.extent 1330993 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject logistika v systému řízení výdejen cs
dc.subject struktura výroby podniku cs
dc.subject identifikační čipové karty cs
dc.subject vydávání nářadí cs
dc.subject logistics of system administration en
dc.subject conformation fabrication company en
dc.subject issuing tools en
dc.subject identification chip card en
dc.title Logistika v systému řízení výdejen nářadí cs
dc.title.alternative Locistic in the Management System of Tool Cribs en
dc.type Diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašíček, Jaroslav en
dc.date.accepted 2009-06-11 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.department 345 - Katedra mechanické technologie en
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Strojírenská technologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis IHN005_FS_N2301_2303T002_2009 en

Files in this item

Files Size Format View
IHN005_FS_N2301_2303T002_2009.pdf 1.269Mb PDF View/Open
IHN005_FS_N2301_2303T002_2009_zadani.pdf 116.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics