Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKočiščáková, Petraen
dc.contributor.authorIhnát, Martinen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:38:16Z
dc.date.available2009-08-31T19:38:16Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71511
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá logistikou v systému řízení výdejen nářadí. V úvodu práce je popsán vznik a charakteristika firmy Siemens s.r.o., je zde popsána její historie, současnost a organizační struktura. Dále se seznámíme o začlenění výdejen nářadí do struktury výroby podniku, jeho význam, následuje analýza současného systému řízení výdejen nářadí. V další části jsou popsány vlastní návrhy práce, vydávání nářadí pomocí identifikační čipové karty a zavedení materiálových čísel na vyčleněných vysokoobrátkových položek. V závěru je provedeno celkové zhodnocení práce.cs
dc.description.abstractThesis deal with logistics of system administration issue equipment. In the fist part is described a beginning SIEMENS s.r.o. and a characterization of this company. There is described its history and organization of the company in the thesis. Another deal treat of incorporate issue equipment into conformation fabrication company, its relevancy and as follows an analyse of the current system administration issue equipment. There are design of the issuing tools by identification chip card and a implementation of the materil numbers for selected high-pitched items. In the end of the thesis is noted the appreciation proposed resolution.en
dc.format.extent1330993 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlogistika v systému řízení výdejencs
dc.subjectstruktura výroby podnikucs
dc.subjectvydávání nářadícs
dc.subjectidentifikační čipové kartycs
dc.subjectlogistics of system administrationen
dc.subjectconformation fabrication companyen
dc.subjectissuing toolsen
dc.subjectidentification chip carden
dc.titleLogistika v systému řízení výdejen nářadícs
dc.title.alternativeLocistic in the Management System of Tool Cribsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVašíček, Jaroslaven
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisIHN005_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam