Show simple item record

dc.contributor.advisorAdamec, Jaromíren
dc.contributor.authorTrefil, Antonínen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:44:34Z
dc.date.available2009-08-31T19:44:34Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71540
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá racionalizací vrtání přírub zalomených hřídelí s využitím CNC obráběcích strojů. V úvodu práce je rozbor stávající výroby, konkrétní skupiny součástí na které byl vybrán CNC stroj a navržená nová technologie výroby. Na základě znalostí technologie výroby byly navrženy vhodné nástroje a zpracován řídící program. Vytvořený řídící program je přílohou diplomové práce. Navržená technologie byla porovnána se stávající technologií výroby pomocí základních ekonomických ukazatelů používaných ve firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s..cs
dc.description.abstractMy thesis deals with rationalization of boring of crank shafts flanges with utilization of CNC machine tools. The introduction of my work contains analysis of the current production, concrete groups of parts for which a CNC machine was selected and designed new technology of production. Based on production technology knowledge new suitable tools were designed and control program was worked up. The created control program constitues an enclosure of my thesis. The designed technology was compared with the existing production technology by means of basic economic indicators used in company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s..en
dc.format.extent2747034 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectvrtání přírub zalomených hřídelícs
dc.subjectCNC obráběcí strojecs
dc.subjectnová technologie výrobycs
dc.subjectVÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s..cs
dc.subjectrationalizationen
dc.subjectboring of crank shafts flangesen
dc.subjectCNC machine toolsen
dc.subjectnew technology of productionen
dc.subjectVÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s..en
dc.titleRacionalizace vrtání přírub zalomených hřídelícs
dc.title.alternativeRationalization of Flange Crank Shaft Drillingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKořínek, Lubomíren
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTRE045_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record