Show simple item record

dc.contributor.advisorAdamec, Jaromíren
dc.contributor.authorLarysch, Tomášen
dc.date.accessioned2009-08-31T19:44:47Z
dc.date.available2009-08-31T19:44:47Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71541
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractLarysch, T. Racionalizace obrábění uzavírajících vřeten naftového potrubí. Ostrava : katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 51 s. Diplomová práce, vedoucí ADAMEC, J. Diplomová práce se zabývá racionalizací obrábění uzavírajících vřeten pro naftový průmysl. V úvodu je proveden rozbor stávajícího způsobu výroby u vybraného představitele včetně používaných nástrojů a přípravků. Na základě znalosti stávající technologie výroby byl navržen CNC obráběcí stroj. Pro výrobu součásti byl navržen nový průběh obrábění, vhodné nástroje a přípravky a byl zpracován řídící program pro CNC obráběcí stroj Vytvořený řídící program je přílohou diplomové práce.Navržena technologie výroby byla porovnána se stávající technologií pomocí základních technicko-ekonomických ukazatelů požívaných ve Strojírnách Třinec, a.s.cs
dc.description.abstractLarysch, T. Rationalization of Cutting Closing Spindle Oil Piping. Ostrava: Department of Working and Assembly, Faculty of Mechanical Engineering VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, 51 p. Thesis, head: ADAMEC, J. The thesis is focused on rationalization of cutting closing spindle oil pipeline. First part of the thesis covers an analysis of existing manufacture process by chosen representative including used tools and preparations. CNC machine tool was designed on the basis of knowledge of current technology. A new process of cutting, appropriate tools and preparations were designed for existing manufactory and the control program for CNC machine tool was processed. The formed control program is an appendix of the thesis. The designed technology of manufactory was compared with current technology by the help of basic technical-economic indicators witch were used in the Strojírny Třinec, a.s.en
dc.format.extent855964 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectRacionalizacecs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectvřetenocs
dc.subjectřídící programcs
dc.subjecttechnologie.cs
dc.subjectRationalizationen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectspindleen
dc.subjectoperative programen
dc.subjecttechnology.en
dc.titleRacionalizace obrábění uzavíracích vřeten naftového potrubícs
dc.title.alternativeRationalization of Closing Spindle Cutting of Oil Pipingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKufa, Vladimíren
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLAR025_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record