Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBlata, Janen
dc.contributor.authorDoležel, Daviden
dc.date.accessioned2009-08-31T19:56:33Z
dc.date.available2009-08-31T19:56:33Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71591
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce shrnuje studie a jejich výsledky zaměřené na šíření hluku ve výrobnách podniku a na možnosti jak toto šíření snižovat. Je sumářem dosavadních znalostí a možností výpočtů hladin hluku v průmyslových interiérech. Velký důraz je kladen na měření hluku na daný objekt ve výrobně plastových láhví a drtičky odpadu. Součásti práce je zhodnocení naměřených výsledků spolu s aplikací protihlukových opatření.cs
dc.description.abstractThis thesis recapitulates studies and following results focused on the spread of noise in manufacturing plants and the means of reducing these levels. It is a summary of current knowledes of the means of calculating expected noise levels in industrial interiors. Major emphasis is set on the measuration of noice in given object in the manuctory of plastic feeders and hammer mill. Part of thesis is evulation of measured results along with aplication of antinoise protective agents.en
dc.format.extent2700678 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthlukcs
dc.subjectměření hlukucs
dc.subjecthygienické limitycs
dc.subjecthluk na pracovištics
dc.subjectnoiceen
dc.subjectnoice measurementen
dc.subjecthygienne limitsen
dc.subjectnoice in manufacturing planten
dc.titleHluk ve výrobně podnikucs
dc.title.alternativeNoise in manufacturing planten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeNěmeček, Pavelen
dc.date.accepted2009-06-10en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruováníen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOL066_FS_N2301_3909T001_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam