Show simple item record

dc.contributor.advisorBova, Miroslaven
dc.contributor.authorŠmerda, Viktoren
dc.date.accessioned2009-08-31T20:00:49Z
dc.date.available2009-08-31T20:00:49Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71612
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem hydraulického pohonu kolejového pluhu. V úvodu jsou vysvětleny termíny používané v železniční dopravě a popis strojů pro těžkou kolejovou mechanizaci. Dále je vybráno nejvhodnější alternativní řešení projektu modernizace kolejového pluhu za využití nejnovější technologie. V dalším bodě jsou provedeny potřebné technické a pevnostní výpočty. K tomuto návrhu je v příloze doložena výkresová dokumentace výrobní sestavy boční nástavby stroje a ostatní potřebná schémata včetně specifikací.cs
dc.description.abstractGraduation theses those of design fluid drive of track plough. In the introduction are explained terms used in railway service and machines description for hard rail mechanization. In the next is choosing the best alternative resolution for the design of track plough modernization by using up to date technology. In the next point are design necessary technically and solidity calculations. At this design is evidence design documentation of production grouping side extension machine and the other necessary scheme including specification.en
dc.format59 l. : il. + 19 příl. + 1 CDcs
dc.format.extent1104528 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthydraulickýcs
dc.subjectpohoncs
dc.subjectnástavbycs
dc.subjectkolejovéhocs
dc.subjectpluhucs
dc.subjectHydraulicen
dc.subjectDriveen
dc.subjectofen
dc.subjectTracken
dc.subjectPloughen
dc.subjectBodyen
dc.titleHydraulický pohon nástavby kolejového pluhucs
dc.title.alternativeHydraulic Drive of Track Plough Bodyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904539cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeČerný, Karelen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.contributor.consultantČerný, Karelen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisSME126_FS_N2301_3909T001_16_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record