Show simple item record

dc.contributor.advisorAdamec, Jaromíren
dc.contributor.authorDoseděl, Tomášen
dc.date.accessioned2009-08-31T20:02:09Z
dc.date.available2009-08-31T20:02:09Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71619
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout technologii obrábění čepu kola s využitím CNC obráběcích strojů. První část práce se zabývá rozborem požadavků, které jsou na čep kola kladené. Zde je popsáno využití čepu kola, obráběný materiál a vhodný nástrojový materiál. V druhé části je popsán návrh technologie, který popisuje navržení strojů, nástrojů a technologického postupu. Další část práce se věnuje vypracování řídicích programů pro CNC stroje, kde jsou popsány jednotlivé kroky programů. V poslední části je navržená technologie technicko-ekonomicky zhodnocena.cs
dc.description.abstractGoal of thesis is design technology for cutting the shank of wheel with using CNC machine. First parts of work consider analysis of demands, which are lay on wheel’s shank. Here is describing usage of the shank, cutting material and proper tool material. In the second part is describing design of technology, which describes the design of machines, tools and technologic process. Another part of work attend to elaborate proposals of control programs for CNC machine, where are describe single steps of programs. In the last part is designed technology reviewed in technical-economic way.en
dc.format.extent817030 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectNávrh technologiecs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectčep kolacs
dc.subjectCNC obráběcí strojecs
dc.subjectProposal of technologyen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectshanken
dc.subjectCNC machine toolsen
dc.titleNávrh technologie obrábění čepu kola s využitím CNC obráběcích strojůcs
dc.title.alternativeProposal of Cutting Technology of Shank with Usage of CNC Machine Toolsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeRozehnal, Aloisen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologieen
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOS188_FS_N2301_2303T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record