Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKočí, Petren
dc.contributor.authorDordová, Petraen
dc.date.accessioned2009-08-31T21:06:03Z
dc.date.available2009-08-31T21:06:03Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71776
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractBakalářská práce „Naklápění velké ploché obrazovky“ se zabývá návrhem způsobu naklápění velké ploché obrazovky ve spolupráci s firmou Bang & Olufsen (B&O). První část nás seznamuje s firmou B&O a definuje zadání a cíl bakalářské práce. Představuje nám luxusní plazmovou televizi BeoVision 9, pro kterou bude navrhován naklápěcí mechanismus. Dále nás práce seznamuje se stávajícími řešeními naklápění různých typů držáků a stojanů. V druhé části jsou navrženy 3 varianty řešení naklápění. Je zde rozebírána také stabilita produktu a působení sil. Tyto 3 varianty jsou zhodnoceny na základě kritérií dohodnutých se zástupci firmy B&O a je vybrána nejlépe vyhovující varianta. Poslední část se zabývá řešením zvolené varianty. Najdeme zde popis řešení a použitých komponentů. V závěru hodnotím dosažené výsledky a navrhuji směry dalšího řešení.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis „Large flat screen swivelling“ deals with construction of big flat screen swivelling in conjunction with Bang & Olufsen Company (B&O). The first part presents B&O Company and defines bachelor thesis specification and its main goals. It also presents luxurious plasma television BeoVision 9 for what is this swivelling proposed. The work introduces to the current solutions of swivelling systems. In the second part are proposed 3 ways how to solve the swivelling, the product stability is also solving. These three suggestions following to criteria that were arranged with B&O representatives.are evaluated. The last part presents the solution of chosen variety. We can find there description of solution and of used components. Conclusion evaluates results and suggest direction of other possible solutions.en
dc.format.extent2053272 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnaklápěnícs
dc.subjectplochá obrazovkacs
dc.subjectšroubcs
dc.subjectswivellingen
dc.subjectlarge flat screenen
dc.subjectscrewen
dc.titleNaklápění velké ploché obrazovkycs
dc.title.alternativeLarge Flat Screen Swivellingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePavlas, Romanen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentNeuvedenocs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchAplikovaná informatika a řízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDOR057_FS_B2341_3902R001_70_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam