Show simple item record

dc.contributor.advisorNoga, Zdeněken
dc.contributor.authorDvořák, Alešen
dc.date.accessioned2009-08-31T21:18:21Z
dc.date.available2009-08-31T21:18:21Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/71832
dc.descriptionImport 31/08/2009
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na chlazení lidské tkáně – hlavy. V úvodu je popsána celá problematika hypotermie. Následuje prezentace metod, které se dnes používají k chlazení lidské tkáně. Poté jsou nastíněny problémy spojené s konstrukcí chladícího zařízení a jejich možné řešení. Na základě těchto poznatků je vybrána metoda, nebo kombinace metod, která se pro danou aplikaci hodí nejlépe. Tato metoda je pak verifikována na základě výpočtů. Konečnou fází je konstrukční proces, jehož výstupem je kompletní zařízení na chlazení lidské hlavy. Toto kompletní zařízení je dokumentováno v příloze bakalářské práce.cs
dc.description.abstractGoal of the thesis is to design cooling system for human tissue cooling - head. Whole problem of hypothermia is introduced as first. Next is presentation of methods, which are used nowdays for human tissue cooling. Then, problems related to construction of cooling divice are described, and their possible solutions are described as well. On the basis of this informations, cooling method, or combination of methods which is the best for this application are selected. Then, this metod is veryfied on the basis of calculations. Last part is constructional process. On it´s end is device for cooling human head. Complete documentation of device is enclosed.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent647648 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectchlazení novorozencůcs
dc.subjectchladící čepicecs
dc.subjectchlazení lidské hlavycs
dc.subjecthypotermiecs
dc.subjecthuman head coolingen
dc.subjectnewborns coolingen
dc.subjectcooling capen
dc.subjecthypothermyen
dc.titleChladící zařízení pro hypotermii lidské tkáně - hlavacs
dc.title.alternativeCooling system for hypothermia human tissue - headen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200900592cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeJanečka, Martinen
dc.date.accepted2009-06-11en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukce strojů a zařízenícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisDVO307_FS_B2341_2302R010_20_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record