Jaderné reaktory a elektrárny nové generace s vyšší bezpečnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/71862

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kolat, Pavel en
dc.contributor.author Cihlář, Petr en
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:24:11Z
dc.date.available 2009-08-31T21:24:11Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/71862
dc.description.abstract CIHLÁŘ, P. Jaderné reaktory a elektrárny nové generace s vyšší bezpečnosti. Ostrava: katedra energetiky - 361, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 50 s. Bakalářská práce, vedoucí: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Práce se zabývá revolučními projekty reaktorů IV. generace, určených pro nasazení kolem roku 2020 – 2030. Jednotlivé koncepty vycházejí ze studie mezinárodního fóra GIF, (Generation IV International Forum) sdružujícího deset států, které intenzivně využívají jadernou energetiku. Podrobným zhodnocením vybraly šest revolučních konceptů jaderných reaktorů. U těchto reaktorů se zabývám požadavky, které jsou na ně kladeny, z jakých reaktorových systémů vycházejí, kde jsou jejich technologické nedostatky a kde musí směřovat oblast dalšího vývoje. V závěru teoretické části uvádím výhody a nevýhody a celkové zhodnocení těchto systémů. V praktické části se zabývám výpočtem jaderné elektrárny s rychlým reaktorem o výkonu 800 MWe. Účelem výpočtu je určit tlakové ztráty v nejvíce zatíženém palivovém článku, průběhy teplot chladiva v reaktoru a celkový hmotnostní průtok chladiva reaktorem. cs
dc.description.abstract CIHLÁŘ, P. The Conception of New and Save Nuclear Reactors and Power Stations. Ostrava: Department of Energy - 361, Faculty of Mechanical Engineering VŠB-Technical University of Ostrava, 2009, 50 p. Thesis, head: Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. This work is about revolution project of nuclear reactors fourth generation. Which are going to start work about year 2020- 2030. Constituent concepts are obtain from exploration of International forum GIF, (Generation IV International Forum) which create asociation of ten countries which are intensively using nuclear energy. They chose intimate six revolucion concepts of nuclear reactors. My work was direct on conditions which reactors have to reach. From which reactor systems they obtain basics and where are their technological defects. And where they have to direct they reserch. In conclusion of theoretical part are adventages and disadvantages and overall evaluation of this systems. Practice part is direct on calculation of nuclear powerplan with fast reactor which has power 800MW. The purpose of calculation is determine pressure loss of most load fuel element, course of temperature coolant in reactor and total mass flow coolant in reactor. en
dc.format 51 l. : il. cs
dc.format.extent 1831389 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject jaderné elektrárny cs
dc.subject jaderné reaktory cs
dc.subject Nuclear Reactor en
dc.subject Power Stations en
dc.title Jaderné reaktory a elektrárny nové generace s vyšší bezpečnosti cs
dc.title.alternative The Conception of New nad Save Nuclear Reactors and Power Stations en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200903398 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Anna, Nezhodová en
dc.date.accepted 2009-06-08 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 361 - Katedra energetiky en
dc.thesis.degree-program Strojírenství cs
dc.thesis.degree-branch Provoz a řízení v energetice cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis CIH051_FS_B2341_3907R004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CIH051_FS_B2341_3907R004_2009.pdf 1.746Mb PDF View/Open
CIH051_FS_B2341_3907R004_2009_zadani.pdf 747.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics