Analýza cizinců, jejich kvalifikace a působení v Moravskoslezském kraji

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/72390

Show simple item record


dc.contributor.advisor Tvrdý, Lubor en
dc.contributor.author Holešinská, Lucie en
dc.date.accessioned 2009-09-01
dc.date.available 2009-09-01
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/72390
dc.description.abstract Cílem práce je analýza kvalifikace a působení cizinců na pracovním trhu v Moravskoslezském kraji v kontextu měnících se legislativních a politických podmínek. Tedy, s jakým vzděláním, na jakých pracovních pozicích a ve kterých sektorech hospodářství se cizinci v rámci daných kvalifikačních kategorií nejvíce uplatňují. Zohledněny jsou také širší celospolečenské aspekty a současná ekonomická situace a její dopady na cílovou skupinu. První část je zaměřena na teoretická východiska migrace a začleňování cizinců do společnosti. Dále je vymezena evropská a národní migrační a integrační politika a legislativní podmínky pobytu a ekonomických aktivit migrantů v ČR. Obsahem třetí části je charakteristika Moravskoslezského kraje a vývoj zahraniční migrace a zaměstnanosti cizinců, podrobněji u cizinců evidovaných úřady práce. Předmětem čtvrté části je podrobná analýza kvalifikace a rozbor ekonomických činností cizinců evidovaných ÚP ve vybraných okresech. Poslední část se věnuje zhodnocení, dopadům a doporučením v dané oblasti. cs
dc.description.abstract The aim of the Diploma Thesis is the analysis of qualification and overall behaviour of the foreigners in the labour market in the Moravian-Silesian Region in context of changing legislative and political conditions. It means, what education and job position they have within the qualificational categories and in which economic sectors they work most often. Wider all-society aapects and actual economic situation and its impact on target group is taken into account. First part defines theoretical starting-points of migration and the process of foreigner’s integration into the other society. Then, the european and national migration and integration policy is presented and the legislative conditions of foreigner’s staying and employment in Czech Republic are observed. Third part describe the Moravian- -Silesian Region and migration and employment trend of foreigners, in more detail about foreigners registered by employment bureau. Subject of fourth part is detailed analysis of the qualification and economical activities of foreigners registered by employment bureau at selected districts. The last part gives an evaluation, mentions some impacts and recommendations in the given area. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1076081 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject migrace cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject zahraniční zaměstnanost cs
dc.subject integrace cs
dc.subject migration en
dc.subject labour market en
dc.subject qualification en
dc.subject foreign employment en
dc.subject integration en
dc.title Analýza cizinců, jejich kvalifikace a působení v Moravskoslezském kraji cs
dc.title.alternative The Analysis of Foreigners, Their Qualification and Overall Behaviour in the Moravian-Silesian Region en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200900757 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.date.accepted 2009-05-27 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 120 - Katedra evropské integrace cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-branch Eurospráva cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2751 cs
dc.identifier.thesis HOL466_EKF_N6202_6210T004_00_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOL466_EKF_N6202_6210T004_00_2009.pdf 1.026Mb PDF View/Open
HOL466_EKF_N6202_6210T004_00_2009_zadani.pdf 22.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics