Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorTvrdý, Luboren
dc.contributor.authorHolešinská, Lucieen
dc.date.accessioned2009-09-01
dc.date.available2009-09-01
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/72390
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem práce je analýza kvalifikace a působení cizinců na pracovním trhu v Moravskoslezském kraji v kontextu měnících se legislativních a politických podmínek. Tedy, s jakým vzděláním, na jakých pracovních pozicích a ve kterých sektorech hospodářství se cizinci v rámci daných kvalifikačních kategorií nejvíce uplatňují. Zohledněny jsou také širší celospolečenské aspekty a současná ekonomická situace a její dopady na cílovou skupinu. První část je zaměřena na teoretická východiska migrace a začleňování cizinců do společnosti. Dále je vymezena evropská a národní migrační a integrační politika a legislativní podmínky pobytu a ekonomických aktivit migrantů v ČR. Obsahem třetí části je charakteristika Moravskoslezského kraje a vývoj zahraniční migrace a zaměstnanosti cizinců, podrobněji u cizinců evidovaných úřady práce. Předmětem čtvrté části je podrobná analýza kvalifikace a rozbor ekonomických činností cizinců evidovaných ÚP ve vybraných okresech. Poslední část se věnuje zhodnocení, dopadům a doporučením v dané oblasti.cs
dc.description.abstractThe aim of the Diploma Thesis is the analysis of qualification and overall behaviour of the foreigners in the labour market in the Moravian-Silesian Region in context of changing legislative and political conditions. It means, what education and job position they have within the qualificational categories and in which economic sectors they work most often. Wider all-society aapects and actual economic situation and its impact on target group is taken into account. First part defines theoretical starting-points of migration and the process of foreigner’s integration into the other society. Then, the european and national migration and integration policy is presented and the legislative conditions of foreigner’s staying and employment in Czech Republic are observed. Third part describe the Moravian- -Silesian Region and migration and employment trend of foreigners, in more detail about foreigners registered by employment bureau. Subject of fourth part is detailed analysis of the qualification and economical activities of foreigners registered by employment bureau at selected districts. The last part gives an evaluation, mentions some impacts and recommendations in the given area.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent1076081 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmigracecs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectkvalifikacecs
dc.subjectzahraniční zaměstnanostcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectmigrationen
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectqualificationen
dc.subjectforeign employmenten
dc.subjectintegrationen
dc.titleAnalýza cizinců, jejich kvalifikace a působení v Moravskoslezském krajics
dc.title.alternativeThe Analysis of Foreigners, Their Qualification and Overall Behaviour in the Moravian-Silesian Regionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200900757cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department120 - Katedra evropské integracecs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEurosprávacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisHOL466_EKF_N6202_6210T004_00_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam