Show simple item record

dc.contributor.advisorNovotný, Josefen
dc.contributor.authorIncédi, Nikolen
dc.date.accessioned2009-09-01T01:03:01Z
dc.date.available2009-09-01T01:03:01Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/72682
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za období 2005 – 2007. Bakalářská práce je rozčleněna do pěti kapitol, přičemž první kapitola je úvod a poslední kapitola závěr. V druhé kapitole je popsána metodologie finanční analýzy, která se zabývá významem a jednotlivými metodami tohoto rozboru. Pozornost je věnována především poměrovým ukazatelům – rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. V následující kapitole je stručně představena společnost Severomoravská plynárenská, a.s. a provedena vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Předposlední kapitola je věnována zhodnocení výsledků finanční analýzy společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. pomocí poměrových ukazatelů – rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Provedené rozbory jednotlivých ukazatelů ukázaly, že společnost dosahovala ve sledovaném období 2005 – 2007 dobrých výsledků ve všech zkoumaných oblastech poměrové analýzy.cs
dc.description.abstractThe general objective of this bachelor´s thesis was to evaluate the financial position of the Severomoravská plynárenská company, Inc. for the period of 2005-2007. The bachelor´s thesis is divided into five chapters, the first chapter is an introduction and conclusion last. The second chapter describes the methodology of financial analysis, which addresses the importance and various methods of analysis. Attention is paid to ratio indicators - profitability, activity, liquidity and indebtedness. In the next chapter is a brief presentation of Severomoravská plynárenská company, Inc. provided. Moreover, vertical and horizontal analyses of a balance sheet and a statement of income are carried out in this chapter. The penultimate chapter contains an evaluation of the results of financial analysis Severomoravská plynárenská company, Inc. The evaluation is completed by using ratio indicator - profitability, activity, liquidity and indebtedness. The Analysis of the indicators is show that the company had good results with all the areas of ratio analysis in the period 2005-2007.en
dc.format53 l., [13] l. příl. : il.cs
dc.format.extent453054 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectaktivitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectliquidityen
dc.subjectactivityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectindebtednessen
dc.titleZhodnocení finanční situace společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.cs
dc.title.alternativeEvaluation of financial situation of the company Severomoravská plynárenská, a.s.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200902762cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠtefek, Pavelen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department154 -Katedra financícs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVAS257_EKF_B6202_6202R010_00_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record