Show simple item record

dc.contributor.advisorBradáčová, Isabelaen
dc.contributor.authorMego, Alešen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:39:44Z
dc.date.available2009-09-01T04:39:44Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73565
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zhodnocením právních a normativních požadavků týkajících se komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v ČR. Srovnává naše národní předpisy s obdobnými předpisy v zemích mimo EU (především v USA a Kanadě). Práce dále mapuje a hodnotí stav komínů, kouřovodů a připojených spotřebičů paliv v objektech Správy KRNAP a navrhuje nápravná opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu z hlediska předcházení vzniku požáru a ohrožení života a zdraví osob, zvířat a majetku.cs
dc.description.abstractThis diploma work deals with evaluation of legal and normative requirements related to chimneys, flues and appliances using fuels within the Czech Republic. It compares our national norms with similar ones in countries outside of the EU (especially in USA and Canada). The work then maps and evaluates the condition of chimneys, flues and connected appliances using fuels in the premises of Krkonoše National Park Administration and suggests remedial steps leading to the improvement of the present state from the point of view of fire prevention, the endangering of life and the wellbeing of people, animals and property.en
dc.format44 l. + 1 CDcs
dc.format.extent443491 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectbezpečnost komínů kouřovodů a spotřebičů palivcs
dc.subjectpožárcs
dc.subjectheatingen
dc.subjectsafety of chimneysen
dc.subjectflues and appliances using fuelsen
dc.subjectfireen
dc.titleProblematika vytápění v objektech Správy KRNAPcs
dc.title.alternativeProblems of Heating in Buildings of KRNAP Administrationen
dc.title.alternativeProblematika vytápění v objektech Správy KRNAPu
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200903965cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePacholík, Petren
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisMEG001_FBI_N3908_3908T006_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record