Show simple item record

dc.contributor.advisorBartlová, Ivanaen
dc.contributor.authorKonvičková, Editaen
dc.date.accessioned2009-09-01T04:50:15Z
dc.date.available2009-09-01T04:50:15Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73613
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractDiplomová práce identifikuje metodou kontrolního seznamu část přepravy nebezpečných chemických látek, analyzuje indexovou metodou chemického působení a ohrožení toxickou látkou (CEI) a programem ROZEX v železniční stanici Olomouc vzniklá nebezpečí na manipulačních kolejích. Nebezpečnou chemickou látku identifikuje a analyzuje v množství, místě výskytu a stanovuje na základě koncentrace dosah nebezpečné vzdálenosti, včetně grafického znázornění v mapě. Navrhuje tento způsob identifikace a analýzy rizik použít v bezpečnostním plánu, a tak předem určit rizika ohrožení zaměstnanců a obyvatelstva a zajistit tím lepší připravenost jednotek HZS SŽDC, s. o. ve spolupráci s HZS ČR na zásah v případě mimořádné události.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on an identification and an analysis of possibility of formation of danger around stabling siding in the railway station Olomouc. For the identification of these dangers has been used a method of Check list for the part of transport of dangerous chemical substances. For the analysis of these dangers have been used a method of Dow´s chemical exposure index guide (CEI) and a programme ROZEX. According to these methods has been dangerous chemical substance identified and analysed and on the basis of its concentration has been set a reach of a dangerous distance including its graphic presention in a map. The thesis suggests mentioned process of the identification of dangers and the analysis of risks for its using in a safety plan for a timely determination of the exposure of employees of České dráhy, a.s. and inhabitants. All together it can help to better setup of units HZS SŽDC in cooperation with HZS ČR.en
dc.format66 l., [14] l. příl. : il.cs
dc.format.extent1476096 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/mswordcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnebezpečné chemické látkycs
dc.subjectidentifikace a analýza rizikcs
dc.subjectkontrolní seznamcs
dc.subjectindex chemického působení a ohrožení toxickou látkoucs
dc.subjectprogram ROZEX.cs
dc.subjectdangerous chemical substancesen
dc.subjectidentification and analysis of risksen
dc.subjectcheck listen
dc.subjectdow´s chemical exposure index guideen
dc.subjectprogramme ROZEX.en
dc.titleAnalýza rizik při přepravě nebezpečného zboží po železnicics
dc.title.alternativeAnalysis of Risks Associated with the Transport of Dangerous Goods by Railwayen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200902379cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereePecka, Bedřichen
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKON367_FBI_N3908_3908T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record