Izolační materiály na bázi skla

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73797

Show simple item record


dc.contributor.advisor Herecová, Lenka en
dc.contributor.author Sikora, Tomáš en
dc.date.accessioned 2009-09-01T05:32:07Z
dc.date.available 2009-09-01T05:32:07Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73797
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám konkrétními izolačními materiály na bázi skla, které jsou u nás i v zahraničí využívány. Hlavní záměr je směrován především na izolační pěnové sklo. Je uveden výčet vlastností a parametrů. Je také kladen důraz na hledisko požární bezpečnosti včetně provedených zkoušek. Dále budou porovnány parametry dvou izolačních materiálů. Konkrétně z důvodu rozšíření aplikací izolačního pěnového skla v praxi. V této části je uvedeno, jak lze využít izolační pěnové sklo oproti jinému dostupnému izolačnímu materiálu včetně porovnání pracovních postupů, konečného hodnocení a cenové relace. cs
dc.description.abstract In the bachelor essay deal with the specific insulation materials based on glass, which are at our country and abroad used. The main intention is directed primarily to the insulating foam glass. The listed properties and parameters. It is also an emphasis on fire safety, including the tests carried out. Furthermore, they compared the two parameters of insulating materials. Specifically, because of the cellular glass insulation applications in practice. In this section mentioned how to use insulation foam glass compared to other available insulative material including a comparison of work processes, the final evaluation and price. en
dc.format 38 l. : il. cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject skelná vlna cs
dc.subject izolační pěnové sklo cs
dc.subject izolace plochých střech cs
dc.subject potrubní systémy cs
dc.subject celistvost konstrukce cs
dc.subject požární odolnost cs
dc.subject glass wool en
dc.subject insulating foam glass en
dc.subject insulation of flat roofs en
dc.subject piping systems en
dc.subject integrity of the structure en
dc.subject fire resistance en
dc.title Izolační materiály na bázi skla cs
dc.title.alternative Glass-Based Insulating Materials en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 200903879 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Věžníková, Hana en
dc.date.accepted 2009-05-27 en
dc.thesis.degree-name Bc. en
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva en
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SIK132_FBI_B3908_3908R006_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics