Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHerecová, Lenkaen
dc.contributor.authorSikora, Tomášen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:32:07Z
dc.date.available2009-09-01T05:32:07Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73797
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV bakalářské práci se zabývám konkrétními izolačními materiály na bázi skla, které jsou u nás i v zahraničí využívány. Hlavní záměr je směrován především na izolační pěnové sklo. Je uveden výčet vlastností a parametrů. Je také kladen důraz na hledisko požární bezpečnosti včetně provedených zkoušek. Dále budou porovnány parametry dvou izolačních materiálů. Konkrétně z důvodu rozšíření aplikací izolačního pěnového skla v praxi. V této části je uvedeno, jak lze využít izolační pěnové sklo oproti jinému dostupnému izolačnímu materiálu včetně porovnání pracovních postupů, konečného hodnocení a cenové relace.cs
dc.description.abstractIn the bachelor essay deal with the specific insulation materials based on glass, which are at our country and abroad used. The main intention is directed primarily to the insulating foam glass. The listed properties and parameters. It is also an emphasis on fire safety, including the tests carried out. Furthermore, they compared the two parameters of insulating materials. Specifically, because of the cellular glass insulation applications in practice. In this section mentioned how to use insulation foam glass compared to other available insulative material including a comparison of work processes, the final evaluation and price.en
dc.format38 l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectskelná vlnacs
dc.subjectizolační pěnové sklocs
dc.subjectizolace plochých střechcs
dc.subjectpotrubní systémycs
dc.subjectcelistvost konstrukcecs
dc.subjectpožární odolnostcs
dc.subjectglass woolen
dc.subjectinsulating foam glassen
dc.subjectinsulation of flat roofsen
dc.subjectpiping systemsen
dc.subjectintegrity of the structureen
dc.subjectfire resistanceen
dc.titleIzolační materiály na bázi sklacs
dc.title.alternativeGlass-Based Insulating Materialsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903879cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeVěžníková, Hanaen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstvaen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSIK132_FBI_B3908_3908R006_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam