Show simple item record

dc.contributor.advisorKovařík, Jaroslaven
dc.contributor.authorŠoltys, Cyrilen
dc.date.accessioned2009-09-01T05:43:32Z
dc.date.available2009-09-01T05:43:32Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73840
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu vzniku mimořádných událostí v obci Branka u Opavy. Práce se skládá z více částí. Po úvodní části, která je věnována obecným zákonitostem, které platí pro jednotlivé analýzy, přes mimořádné události a jednotlivé druhy, které se mohou na našem území vyskytovat. V dalších částech se věnuji konkretizaci na obec Branka u Opavy, kde pomocí analytického programu SFERA provedu analýzu možných příčin vzniku mimořádných událostí. V závěrečné části jsem navrhnul vhodná opatření pro ochranu obyvatelstva v obci.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis aims to analyse the occurrence of emergency situations in the community of Branka u Opavy. The thesis consists of several parts. The introductory chapter deals with general principles applicable to respective analyses as well as types of emergencies which may occur in the territory of the Czech Republic. Subsequent chapters are devoted to specific conditions prevalent in the community and possible causes of emergency situations using the SFERA analysis programme are analysed. The conclusion includes suitable measures proposed to protect the inhabitants of the community.en
dc.format34 l., [8] l. příl. : il.cs
dc.format.extent1444864 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/mswordcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectochrana obyvatelstvacs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectemergency situationen
dc.subjectrisken
dc.subjectcivil protectionen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAnalýza rizika mimořadných událostí v obci Branka u Opavycs
dc.title.alternativeThe Analysis of Risk of Extraordinary Events in the Municipality of Branka u Opavyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200902211cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBrettschneider, Josefen
dc.date.accepted2009-05-28en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementuen
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSOL089_FBI_B3908_3908R005_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record