Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJežek, Daviden
dc.contributor.authorProcházka, Mareken
dc.date.accessioned2009-09-01T05:52:57Z
dc.date.available2009-09-01T05:52:57Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73869
dc.description.abstractCílem práce je navrhnout a rozšířit stávající program UniSave. Program UniSave je implementován v jazyce Java a slouží pro načítání hodnot z různých měřidel. Naměřené hodnoty se dále zpracovávají a vytváří se z nich protokol o měření. Protože program UniSave je implementován v jazyce Java, je i jeho rozšíření implementováno v tomto jazyce. První část je věnována analýze stávajícího programu UniSave, která je nezbytná pro jeho rozšíření o editor postupu měření. V druhé části jsou popsány použité technologie. Třetí a čtvrtou část tvoří analýza a návrh editoru postupu měření a měření podle postupu s implementacemi.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to design and to extend existing UniSave application. UniSave application is implemented in Java language and it is used for loading values from measuring instruments. Then measured values are processed and the protocol of measurement is created. Due to the fact that the UniSave is implemented in Java programming language, the extension will be created in this language too. The first part is devoted to the analysis of existing UniSave application, which is necessary for the extension of the editor of measurement method. The second part describes used technologies. The third and the fourth part consist of the analysis and designing the editor of measurement method and measurement from method and their implementations.en
dc.format49 l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent723491 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUniSavecs
dc.subjectJavacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectpostup měřenícs
dc.subjecteditorcs
dc.subjecttřídacs
dc.subjecttřídní diagramcs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectUMLcs
dc.subjectGUIcs
dc.subjectUniSaveen
dc.subjectJavaen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectmeasurement methoden
dc.subjecteditoren
dc.subjectclassen
dc.subjectclass diagramen
dc.subjectXMLen
dc.subjectUMLen
dc.subjectGUIen
dc.titleEditor postupu měření pro program UniSavecs
dc.title.alternativeEditor of Method of Measurement for Program UniSaveen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904403cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKuchař, Štěpánen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPRO193_FEI_N2647_2612T025_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam