Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRadecký, Michalen
dc.contributor.authorRichter, Martinen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:02:26Z
dc.date.available2009-09-01T06:02:26Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73908
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi využití technologie Content Manageru, zejména jeho implementace od společnosti IBM, při tvorbě webových aplikací v jazyce Java. V úvodu je přiblížen pojem Content Management obecně, následuje popis architektury produktu IBM DB2 Content Manager, jeho klíčových částí a vysvětlení pojmů, používaných dále v této práci. Další kapitoly jsou pak již věnovány popisu API a konkrétních technik práce s tímto produktem, zejména vytvoření struktury, její plnění a čtení z ní. Zvláštní pozornost je věnována funkčnosti workflow, umožňující vytvářet procesy a ty pak následně svázat s uloženými daty. V praktické části je pak detailně rozebrán informační systém pro evidenci dovolených, počínaje jeho analýzou a konče popisem implementace klíčových částí, doplněných ukázkami uživatelského rozhraní.cs
dc.description.abstractThis thesis deal with possibilities of utilization technology Content Manager, exactly of its implementation from IBM corportation, for developing web application in Java language. In introduction is approached concept of Content Managemet generally, followed by description of IBM DB2 Content Managemements achitecture, its key parts and explanation of concept, used in this thesis. Next chapters are already devote to description of API and contrete technice for working with this product, especially for creating structure, its filling and reading from it. Special attention is devoted to workflow function, make possible creation of process and its binding with stored data consequently. In practise parts is detailly analyse information system for leave-pass evidence, starting with its analysis and end with description of key parts implementation, completed by user interface illustration.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectContent Managercs
dc.subjectIBMcs
dc.subjectitemcs
dc.subjectitem typecs
dc.subjectitem IDcs
dc.subjectspráva obsahucs
dc.subjectcontent managementen
dc.titleIBM Content Manager a jeho využití pro vývoj webový aplikacícs
dc.title.alternativeIBM Content Manager and its utilization for web applicationsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200901367cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeNávrat, Lumíren
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department456 - Katedra informatikyen
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisRIC090_FEI_N2647_2612T025_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam