IBM Content Manager a jeho využití pro vývoj webový aplikací

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73908

Show simple item record


dc.contributor.advisor Radecký, Michal en
dc.contributor.author Richter, Martin en
dc.date.accessioned 2009-09-01T06:02:26Z
dc.date.available 2009-09-01T06:02:26Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73908
dc.description.abstract Tato práce se zabývá možnostmi využití technologie Content Manageru, zejména jeho implementace od společnosti IBM, při tvorbě webových aplikací v jazyce Java. V úvodu je přiblížen pojem Content Management obecně, následuje popis architektury produktu IBM DB2 Content Manager, jeho klíčových částí a vysvětlení pojmů, používaných dále v této práci. Další kapitoly jsou pak již věnovány popisu API a konkrétních technik práce s tímto produktem, zejména vytvoření struktury, její plnění a čtení z ní. Zvláštní pozornost je věnována funkčnosti workflow, umožňující vytvářet procesy a ty pak následně svázat s uloženými daty. V praktické části je pak detailně rozebrán informační systém pro evidenci dovolených, počínaje jeho analýzou a konče popisem implementace klíčových částí, doplněných ukázkami uživatelského rozhraní. cs
dc.description.abstract This thesis deal with possibilities of utilization technology Content Manager, exactly of its implementation from IBM corportation, for developing web application in Java language. In introduction is approached concept of Content Managemet generally, followed by description of IBM DB2 Content Managemements achitecture, its key parts and explanation of concept, used in this thesis. Next chapters are already devote to description of API and contrete technice for working with this product, especially for creating structure, its filling and reading from it. Special attention is devoted to workflow function, make possible creation of process and its binding with stored data consequently. In practise parts is detailly analyse information system for leave-pass evidence, starting with its analysis and end with description of key parts implementation, completed by user interface illustration. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Content Manager cs
dc.subject IBM cs
dc.subject item cs
dc.subject item type cs
dc.subject item ID cs
dc.subject správa obsahu cs
dc.subject content management en
dc.title IBM Content Manager a jeho využití pro vývoj webový aplikací cs
dc.title.alternative IBM Content Manager and its utilization for web applications en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200901367 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Návrat, Lumír en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 456 - Katedra informatiky en
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis RIC090_FEI_N2647_2612T025_2009 en

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics