Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMedvec, Zdeněken
dc.contributor.authorMorbitzer, Karelen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:11:35Z
dc.date.available2009-09-01T06:11:35Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73942
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je podrobná analýza a rozbor fungování trhu s elektrickou energií v České republice. V posledních letech došlo vlivem liberalizace trhu s elektrickou energií k rozsáhlým změnám, které ovlivnili fungování trhu s elektřinou. Práce se věnuje rozboru fungování trhu s elektřinou a související legislativou. Nechybí podrobný rozbor ceny elektrické energie pro koncové uživatele. Samostatnou kapitolu tvoří nový nástroj pro obchodování s elektřinou – Energetická burza Praha, její princip, pravidla, produkty a historický vývoj. Důležitou pasáží diplomové práce je analýza tvorby predikcí spotřeby elektrické energie. Stanovení predikcí je klíčovou činností obchodníka pro efektivní nákup potřebné elektřiny. Výsledkem této práce je též návrh a provedení korekcí dat s ohledem na změnu počasí a změnu plánované spotřeby el. energie.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on a detailed interpretation and analysis about effectiveness of the electricity market in the Czech Republic. In recent years, it was reached extensive changes due to the liberalization of the electricity market that have influenced the operation of the electricity market. The thesis includes analyse about the operation of the electricity market and related legislation. There is not absent of detailed analysis of price for end customers. There is also separate chapter on new instrument for electricity dealing – Prague Energy Exchange, its principles, rules, products and historical evolution. Important passage of this thesis is analysis of predictions settings for energy consumption. The determination of predictions is the key activity of tradesman for effective purchase needed electricity. Consequence of this thesis includes also proposal and implementation of data correction regarding to the weather change and change of planned electricity consumption.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent4681156 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectelektrické sítěcs
dc.subjectelektrický příkoncs
dc.subjectelektrický výkoncs
dc.subjectrezervovaná kapacitacs
dc.subjectrezervovaný příkoncs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectvysoký tarifcs
dc.subjectnízký tarifcs
dc.subjectdodavatel elektrické energiecs
dc.subjectodběratel elektrické energiecs
dc.subjectobchodník s elektřinoucs
dc.subjectoprávněný zákazníkcs
dc.subjectsubjekt zúčtování odchylekcs
dc.subjecttrh s elektřinoucs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectoperátor trhu s elektřinoucs
dc.subjectEnergetická burza Prahacs
dc.subjectunbundlingcs
dc.subjectElectric poweren
dc.subjectelektrical networken
dc.subjectelectric inputen
dc.subjectelectric poweren
dc.subjectreserved kapacityen
dc.subjectoptimisationen
dc.subjecthigh tariffen
dc.subjectlow tariffen
dc.subjectelektrical power supplieren
dc.subjectelektrical power consumeren
dc.subjectelektricity traderen
dc.subjecteligible customeren
dc.subjectbody clearing exemptionsen
dc.subjectelektricity marketen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectoperator of the elektricity marketen
dc.subjectPrague energy exchangeen
dc.subjectunbundlingen
dc.titleTechnické aspekty predikce a tvorby ceny na velkoobchodním trhu s elektřinoucs
dc.title.alternativeTechnical Aspects of Prediction and Formation of Prices on Wholesale Market with Electricityen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200900316
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKutmon, Martinen
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMOR173_FEI_N2649_3907T001_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam