Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPenhaker, Mareken
dc.contributor.authorKijonka, Janen
dc.date.accessioned2009-09-01T06:14:58Z
dc.date.available2009-09-01T06:14:58Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/73954
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského komunikačního rozhraní pro příjem dat vitálních funkcí a jejich vizualizací. Řídící jednotkou je mikrokontrolér AVR ATmega644P. Data jsou zobrazována pomocí barevného STN displeje s řadičem PCF8833. Pomocí uživatelské nabídky na LCD a využitím několika tlačítek maticové klávesnice Nokie 6610 je vytvořeno uživatelské komunikační rozhraní. Uživatel má možnost zobrazit záznam aktuálního měření EKG a pletysmografie. Hodnoty jednorázových nebo časově podmíněných měření tlaku, hmotnosti, teploty, SpO2 a ID místnosti jsou ukládány pro pozdější vyhodnocení a prohlížení ve vytvořeném nástroji trendových grafů. Na LCD lze dále zobrazit aktuální pozici sledované osoby v monitorovaném prostoru. V externí paměti FLASH, připojené k μC jsou uložena obrazová data uživatelské nabídky, naměřené hodnoty, mapa monitorovaného prostoru a nastavení. Paměť je programovatelná z uživatelského rozhraní prostřednictvím sběrnice USART. Komunikace mezi μC, řadičem LCD a externí pamětí FLASH probíhá prostřednictvím SPI. Příjem dat je realizován prostřednictvím TWI (I2C). Diplomová práce je součástí projektu CERBERUS II.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design and realisation of communication interface for vital function data receiving and visualisation. The control unit for the communication interface is AVR ATmega644P. The data are displayed by color STN LCD with integrated PCF8833 controller and driver. The user communication interface is realised by user menu displayed on LCD and by keyboard buttons of the Nokia 6610 matrix keyboard. User can display actual measuring of EKG and pletysmograph curves. Values of temporal measured pressure, weight, temperature, SpO2 and room ID are stored in memory for later browsing and evaluation using the trend graph tool. It is possible to display the position of monitored person in defined territory. In the external data FLASH memory, connected to the μC, are stored the image data, user interface icons, measured values, data image of monitored area, settings. The FLASH memory is programmable by user interface through the USART. Communication between μC, LCD driver and external FLASH is realised by SPI. Data receiving is realised by TWI (I2C). The diploma thesis is a part of the CERBERUS II project.en
dc.format78, iv l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent2048391 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmaticová klávesnicecs
dc.subjectDC-DC měnič MC34063cs
dc.subjectPWMcs
dc.subjectUSARTcs
dc.subjectTWIcs
dc.subjectSPIcs
dc.subjectpaměť FLASH AT45DB081Dcs
dc.subjectμC AVR ATmega644Pcs
dc.subjectřadič LCDcs
dc.subjectLCDcs
dc.subjectLCDen
dc.subjectDC-DC MC34063 converteren
dc.subjectPWMen
dc.subjectUSARTen
dc.subjectTWIen
dc.subjectSPIen
dc.subjectFLASH memory AT45DB081Den
dc.subjectμC AVR ATmega644Pen
dc.subjectmatrix keyboarden
dc.subjectLCD driveren
dc.titleRealizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorůcs
dc.title.alternativeVisualisation of one chip microcontroler for data visualisationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200905366cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeMartinák, Lukášen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department455 - Katedra měřicí a řídicí technikyen
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKIJ018_FEI_N2649_2601T004_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam