Realizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/73954

Show simple item record


dc.contributor.advisor Penhaker, Marek en
dc.contributor.author Kijonka, Jan en
dc.date.accessioned 2009-09-01T06:14:58Z
dc.date.available 2009-09-01T06:14:58Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/73954
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského komunikačního rozhraní pro příjem dat vitálních funkcí a jejich vizualizací. Řídící jednotkou je mikrokontrolér AVR ATmega644P. Data jsou zobrazována pomocí barevného STN displeje s řadičem PCF8833. Pomocí uživatelské nabídky na LCD a využitím několika tlačítek maticové klávesnice Nokie 6610 je vytvořeno uživatelské komunikační rozhraní. Uživatel má možnost zobrazit záznam aktuálního měření EKG a pletysmografie. Hodnoty jednorázových nebo časově podmíněných měření tlaku, hmotnosti, teploty, SpO2 a ID místnosti jsou ukládány pro pozdější vyhodnocení a prohlížení ve vytvořeném nástroji trendových grafů. Na LCD lze dále zobrazit aktuální pozici sledované osoby v monitorovaném prostoru. V externí paměti FLASH, připojené k μC jsou uložena obrazová data uživatelské nabídky, naměřené hodnoty, mapa monitorovaného prostoru a nastavení. Paměť je programovatelná z uživatelského rozhraní prostřednictvím sběrnice USART. Komunikace mezi μC, řadičem LCD a externí pamětí FLASH probíhá prostřednictvím SPI. Příjem dat je realizován prostřednictvím TWI (I2C). Diplomová práce je součástí projektu CERBERUS II. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with design and realisation of communication interface for vital function data receiving and visualisation. The control unit for the communication interface is AVR ATmega644P. The data are displayed by color STN LCD with integrated PCF8833 controller and driver. The user communication interface is realised by user menu displayed on LCD and by keyboard buttons of the Nokia 6610 matrix keyboard. User can display actual measuring of EKG and pletysmograph curves. Values of temporal measured pressure, weight, temperature, SpO2 and room ID are stored in memory for later browsing and evaluation using the trend graph tool. It is possible to display the position of monitored person in defined territory. In the external data FLASH memory, connected to the μC, are stored the image data, user interface icons, measured values, data image of monitored area, settings. The FLASH memory is programmable by user interface through the USART. Communication between μC, LCD driver and external FLASH is realised by SPI. Data receiving is realised by TWI (I2C). The diploma thesis is a part of the CERBERUS II project. en
dc.format 78, iv l. : il. + 1 CD cs
dc.format.extent 2048391 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject DC-DC měnič MC34063 cs
dc.subject LCD cs
dc.subject řadič LCD cs
dc.subject maticová klávesnice cs
dc.subject μC AVR ATmega644P cs
dc.subject paměť FLASH AT45DB081D cs
dc.subject SPI cs
dc.subject TWI cs
dc.subject USART cs
dc.subject PWM cs
dc.subject LCD driver en
dc.subject FLASH memory AT45DB081D en
dc.subject SPI en
dc.subject TWI en
dc.subject USART en
dc.subject PWM en
dc.subject DC-DC MC34063 converter en
dc.subject LCD en
dc.subject matrix keyboard en
dc.subject μC AVR ATmega644P en
dc.title Realizace vizualizace dat pomocí jednočipových mikroprocesorů cs
dc.title.alternative Visualisation of one chip microcontroler for data visualisation en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200905366 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Martinák, Lukáš en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 455 - Katedra měřicí a řídicí techniky en
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Měřicí a řídicí technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KIJ018_FEI_N2649_2601T004_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KIJ018_FEI_N2649_2601T004_2009.pdf 1.953Mb PDF View/Open
KIJ018_FEI_N2649_2601T004_2009_zadani.pdf 5.801Kb PDF View/Open
KIJ018_FEI_N2649_2601T004_2009_priloha.pdf 118.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics