Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDiviš, Zdeněken
dc.contributor.authorStoklasa, Josefen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:05:02Z
dc.date.available2009-09-01T07:05:02Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74149
dc.description.abstractCelá tato práce je stručným popisem absolvovaných úkolů během individuální odborné praxe ve firmě MATTES AD spol. s r.o. Cílem mého působení ve firmě MATTES AD spol. s r.o. bylo vypracování úkolů v softwarovém nástroji Prizm, který slouží pro správu a management síťových prvků Motorola Canopy. Mými úkoly bylo odzkoušet vybrané funkce softwaru a aplikovat je na testovacích zařízeních Motorola Canopy. Výsledek mého testování měl být posléze odzkoušen v ostrém provozu sítě a především měl sloužit jako podklad pro následnou analýzu širšího vedení společnosti, jejíž smysl spočívá v rozhodnutí, zda tento software zakoupit, či nikoli, a vyvinout tedy vlastní systém, jenž bude vybrané funkce umožňovat, čímž se pochopitelně podstatně sníží celkové náklady společnosti. Věřím, že jsem svým působením ve firmě MATTES AD spol. s r.o. přispěl k možnému zdokonalení managementu sítě a má práce bude do budoucna přínosem pro spolehlivost a bezproblémovost služeb poskytovaných firmou MATTES AD spol. s r.o.cs
dc.description.abstractThis whole work is a brief description of performed tasks from individual special practice in MATTES AD Ltd.. The main aim of my practice was to develope tasks in a Prizm software tool which secures the maintenance and management of network elements of Motorola Canopy. My main task was to test chosen functions of the software and to apply them on tested elements. The result of my testing was supposed to be tested on a real site afterwards and was mainly to be used as a base for a later decision of the company leadership whether to buy the system or not and wether to develope their own system which will be able to manage the chosen functions. This will of course lower the total costs of the company. I believe that my working in MATTES AD Ltd. has contributed to a future impovement of management network and my work was a contribution for reliability of services provided by MATTES AD Ltd.en
dc.format12 l. : il.cs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectPrizmcs
dc.subjectCanopy SM (klientský modul)cs
dc.subjectFTTBcs
dc.subjectCanopy AP (přístupový bod)cs
dc.subjectPrizm™ SDK (softwarový vývojový nástroj)cs
dc.subjectAutomatické přiřazení IP adresy danému elementucs
dc.subjectSNMP komunitacs
dc.subjectSNMP Community Stringen
dc.subjectCanopy AP (Access Point)en
dc.subjectCanopy SM (Subscrieber Module)en
dc.subjectPrizm™ SDK (Software Development Kit)en
dc.subjectAuto IP Address Assignment for Elementsen
dc.subjectFTTBen
dc.subjectPrizmen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practise in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200903702cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.date.accepted2009-06-03en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department454 - Katedra telekomunikační technikyen
dc.contributor.consultantBanáš, Jiříen
dc.thesis.degree-programElektrotechnika, sdělovací a výpočetní technikacs
dc.thesis.degree-branchElektronika a sdělovací technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTO228_FEI_B2645_2612R018_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam