Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRolčíková, Markétaen
dc.contributor.authorBřezinová, Miroslavaen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:12:49Z
dc.date.available2009-09-01T07:12:49Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74182
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV diplomové práci je provedena analýza hypermarketu Interspar v Ostravě – Dubině. Na základě této analýzy je sestaven dotazník a vypracován marketingový výzkum, vedoucí ke zjištění potřeb a chování zákazníků. Následně jsou navrženy základní principy CRM systému pro správu zákazníků, které jsou poskytnuty vedení Intersparu.cs
dc.description.abstractMarketing analysis of hypermarket Interspar in Ostrava – Dubina was done in this thesis. Based on this analysis was done the questionnaire and marketing research leads to findings of customers needs and behaviour. Based on analysis results the CRM base principles for customer management system were proposed and provided to the management of company.en
dc.format59, [7] l. + 1 CDcs
dc.format.extent650011 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectCRMen
dc.titleAnalýza chování zákazníků hypermarketu Intersparcs
dc.title.alternativeThe Analysis of Behavior of the Hypermarket Interspar customersen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904281cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBárta, Kamilen
dc.date.accepted2009-06-09en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchSystémové inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBRE111_HGF_N2102_3902T033_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam