Hodnocení dopadů čistírny odpadních vod na životní prostředí pomocí metody LCA

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/74293

Show simple item record


dc.contributor.advisor Labodová, Alena en
dc.contributor.author Stará, Lenka en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:44:37Z
dc.date.available 2009-09-01T07:44:37Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/74293
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posuzováním vlivů čištění odpadních vod v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze (dále jen ÚČOV) na životní prostředí metodou LCA. Zkratka LCA pochází z anglického Life Cycle Assesment, v překladu Posuzování životního cyklu. Práce se skládá ze šesti částí. První a druhá část jsou úvodní a informují o účelu práce a jejích cílech, třetí část pojednává o teorii LCA, o normách, které s LCA souvisí a stručně popisuje software, se kterým se pracuje v praktické části. Čtvrtá část popisuje technologii čištění odpadních vod v ÚČOV. Pátá část obsahuje inventarizační analýzu, zhodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí a interpretaci výsledků. V závěru jsou shrnuty všechny poznatky a z toho jsou vyvozena doporučení, jak je možno danou situaci zlepšit. cs
dc.description.abstract This diploma thesis is based on the assessment of influences of waste water treatment at the Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP) in Ostrava-Přívoz on the environment using the LCA (Life Cycle Assessment) method. The thesis consists of six parts. The first two parts are introductory and deal with the purpose and the aims of the work. The third part concentrates on the LCA theory and related regulations, and briefly describes the software used in the practical part. The fourth part analyses the waste water treatment technology at the CWWTP. The fifth part contains inventory analysis, assessment of individual influences on the environment and results interpretation. The conclusion contains summary of all the findings, from which are also drawn some recommendations for the improvement of the situation. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1527673 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject posuzování vlivů na životní prostředí cs
dc.subject odpadní voda cs
dc.subject čištění odpadních vod cs
dc.subject LCA cs
dc.subject LCA en
dc.subject assessment of influences on the environment en
dc.subject waste water treatment en
dc.subject waste water en
dc.title Hodnocení dopadů čistírny odpadních vod na životní prostředí pomocí metody LCA cs
dc.title.alternative Environmental impact assessment of waste water plant bymeans of LCA en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 200900606 cs
dc.identifier.location ÚK/Sklad diplomových prací cs
dc.contributor.referee Kodymová, Jana en
dc.date.accepted 2009-06-02 en
dc.thesis.degree-name Ing. en
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství en
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis STA535_HGF_N2102_3904T022_2009 en
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STA535_HGF_N2102_3904T022_2009.pdf 1.456Mb PDF View/Open
STA535_HGF_N2102_3904T022_2009_zadani.pdf 258.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics