Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLabodová, Alenaen
dc.contributor.authorStará, Lenkaen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:44:37Z
dc.date.available2009-09-01T07:44:37Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74293
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posuzováním vlivů čištění odpadních vod v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze (dále jen ÚČOV) na životní prostředí metodou LCA. Zkratka LCA pochází z anglického Life Cycle Assesment, v překladu Posuzování životního cyklu. Práce se skládá ze šesti částí. První a druhá část jsou úvodní a informují o účelu práce a jejích cílech, třetí část pojednává o teorii LCA, o normách, které s LCA souvisí a stručně popisuje software, se kterým se pracuje v praktické části. Čtvrtá část popisuje technologii čištění odpadních vod v ÚČOV. Pátá část obsahuje inventarizační analýzu, zhodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí a interpretaci výsledků. V závěru jsou shrnuty všechny poznatky a z toho jsou vyvozena doporučení, jak je možno danou situaci zlepšit.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is based on the assessment of influences of waste water treatment at the Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP) in Ostrava-Přívoz on the environment using the LCA (Life Cycle Assessment) method. The thesis consists of six parts. The first two parts are introductory and deal with the purpose and the aims of the work. The third part concentrates on the LCA theory and related regulations, and briefly describes the software used in the practical part. The fourth part analyses the waste water treatment technology at the CWWTP. The fifth part contains inventory analysis, assessment of individual influences on the environment and results interpretation. The conclusion contains summary of all the findings, from which are also drawn some recommendations for the improvement of the situation.en
dc.formatNeuvedenocs
dc.format.extent1527673 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectčištění odpadních vodcs
dc.subjectposuzování vlivů na životní prostředícs
dc.subjectLCAcs
dc.subjectassessment of influences on the environmenten
dc.subjectwaste wateren
dc.subjectwaste water treatmenten
dc.subjectLCAen
dc.titleHodnocení dopadů čistírny odpadních vod na životní prostředí pomocí metody LCAcs
dc.title.alternativeEnvironmental impact assessment of waste water plant bymeans of LCAen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200900606cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKodymová, Janaen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvíen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSTA535_HGF_N2102_3904T022_2009
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam