Show simple item record

dc.contributor.advisorHorák, Jiříen
dc.contributor.authorVojta, Marcelen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:58:33Z
dc.date.available2009-09-01T07:58:33Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74351
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou a následným srovnáním dojížďky zaměstnanců dvou vybraných firem v Moravskoslezském kraji. Dojíždění je sledováno na základě vlakové i autobusové dopravy, k čemuž je využito automatizovaného zpracování údajů z jízdních řádů. Dále je hodnoceno dojíždění individuální neveřejnou dopravou na základě síťové analýzy dopravní dostupnosti. V práci je provedena analýza ekonomických a geografických faktorů rozhodování a následné porovnání zjištěné situace s teoretickými podmínkami, které byly spočítány na základě gravitačního modelu. Na závěr jsou srovnány výsledky obou podniků mezi sebou.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is concerned with an analysis and consequent comparison of the staff commutation of two selected companies in the Moravian-Silesian Region. The commutation is monitored on the basis of train and as well as bus transport. For the above-mentioned reason, the computerized data processing of traffic orders is used. Furthermore, the commutation by individual private transport based on a network analysis of transport availability is assessed. The diploma thesis contains the analysis of economic and geographic factors of the decision making and subsequent comparison of an actual situation with theoretical conditions counted in terms of a gravitational model. In conclusion, the results of both companies are compared with each other.en
dc.format103 l. : il.cs
dc.format.extent4928307 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectanalýza dojížděnícs
dc.subjectgravitační modelcs
dc.subjectAnalysis of Commutingen
dc.subjectGravitational modelen
dc.titleAnalýza dojíždění pro podnik Lanex a MSAcs
dc.title.alternativeAnalysis of Commuting for Lanex and MSA Companiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904700cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeKubík, Michalen
dc.date.accepted2009-06-01en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikyen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVOJ114_HGF_N3646_3602T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record