Show simple item record

dc.contributor.advisorHorák, Jiříen
dc.contributor.authorMóricová Krupcová, Katarínaen
dc.date.accessioned2009-09-01T07:59:10Z
dc.date.available2009-09-01T07:59:10Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74353
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV predloženej práci sú spracované analýzy, plány a prognózy zákazníckeho trhu s použitím geografických informačných technológií a možnosti aplikácií týchto technológií. V prvej časti je uvedená interná analýza spoločnosti a možnosti pre komunikáciu, resp. dátové zdroje pre GIS. V ďalšej časti je navrhnutý informačný systém pre obchodného riaditeľa založený na aplikácii a dátovej vrstve Google Earth. V nasledovnej časti sú rozobraté overenia jednotlivých princípov aplikácie. V poslednej časti predloženej práce sú navrhnuté následne postupnosti krokov pre budovanie komplexného systému pre podporu predaja.cs
dc.description.abstractThis thesis treats analysis, plan, prediction of customer market using geoinformation technologies and some possible applications of these technologies for services are designed here. In the first part there is an internal company data analysis and possibilities for the communication and the data transfer to GIS. Further there is a processing and explanation of geoinformation technology applications and later, there is a design of the complex information for the sale director based on these particular applications using Google Earth. Next part practically verifies the principles of some potential partial applications. In the end of the thesis there is an recommendation of the future steps for the initial building of the complex system for the sales services support.en
dc.format74 l. : il.cs
dc.format.extent1664980 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGoogle Earthcs
dc.subjectS-JTSKcs
dc.subjectGIScs
dc.subjectanalýzycs
dc.subjectWGS-84cs
dc.subjectGPScs
dc.subjectKMLcs
dc.subjectanalysisen
dc.subjectWGS-84en
dc.subjectS-JTSKen
dc.subjectKMLen
dc.subjectGoogle Earthen
dc.subjectGISen
dc.subjectGPSen
dc.titleProstorové analýzy, plánování a časová prognóza odběratelského trhucs
dc.title.alternativeSpatial Analyses, Planning and Time Prognosis of the Market Placeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904681cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeTomášová, Lucieen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department548 - Institut geoinformatikyen
dc.thesis.degree-programGeodézie a kartografiecs
dc.thesis.degree-branchGeoinformatikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKRU217_HGF_N3646_3602T002_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record