Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHudeček, Vlastimilen
dc.contributor.authorHlaváček, Marcelen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:10:04Z
dc.date.available2009-09-01T08:10:04Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74379
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractTato diplomová práce by měla najít, co možná nejekonomičtější a zároveň nejschůdnější cestu dalšího vývoje Dolu Centrum. Každý z nás si musíme uvědomit dnešní situaci v našem regionu, kdy jsou dány určité územní limity, které omezují těžbu na lomu ČSA a znemožňují tímto přístup k některým zásobám hnědého uhlí, které se plánovaly vytěžit povrchovou technologií. Proto se musíme touto problematikou zabývat již nyní, musíme připravit cestu možnosti vydobýt tyto uhelné zásoby hlubinou technologií právě za použití Dolu Centrum. Má diplomová práce by měla shrnout veškerá možná řešení další těžby v dolovém poli Dolu Centrum, a popř. při zastavení těžby na lomu ČSA, další možnosti těžby pod Krušnými horami.cs
dc.description.abstractThis disertation thesis should find the most economic and also the most appropriate way of further development of mine Centrum. All of us must note that currently the situation in our region is such that there are regional limits which limit the extent of mining within the colliery CSA and therefore make it impossible to reach some brown coal reserves which were originaly destined for mining using surface mining technology. Therefore we are required to study the problem in this day and to do this we need to find a way of reaching these brown coal reserves using mine Centrum. My disertation thesis is a summary of all possible solutions for further mining within mining the field Centrum including the possible case of suspending mining works in the colliery CSA and further possibilities of mining below Krusne Mountains.en
dc.format63, [3] l. : il. + 5 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2289313 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmechanizacecs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectvýdřevacs
dc.subjecttěžbacs
dc.subjectporubcs
dc.subjectexploatacecs
dc.subjectexploitationen
dc.subjectstopeen
dc.subjectminingen
dc.subjectmechanizationen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectcriben
dc.titlePokračování exploatace uhelného ložiska na Dole Centrum v Severočeské hnědouhelné pánvics
dc.title.alternativeContinuing of Exploatace of Coal Reserves Within Mine Centrum in Nord Bohemian Braun Coal Basinen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201000095cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKotrbatý, Antonínen
dc.date.accepted2009-06-05en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostien
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHLA192_HGF_M2111_2101T008_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam