Show simple item record

dc.contributor.advisorVaněk, Michalen
dc.contributor.authorSedláčková, Petraen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:34:13Z
dc.date.available2009-09-01T08:34:13Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74468
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV předložené diplomové práci je zpracován roční plán těžební divize akciové společnosti na rok 2009 a provedena jeho optimalizace s ohledem na aktuální cíle divize. V první části je uvedena charakteristika divize, pro kterou je plán tvořen. Dále jsou zde uvedeny podmínky, dle kterých divize plány ve skutečnosti zpracovává. V další části je zpracován samotný roční plán s popisem veškerých nákladových a výnosových položek, které jsou důležité pro stanovení hospodářského výsledku. Na závěr práce je provedeno shrnutí, zda bylo dosaženo předem zadaných hlavních cílů na rok 2009.cs
dc.description.abstractIn referred graduation paper is worked up year plan of mining division corporation company for year 2009 and made his optimalization considering to current duties of division. First part of plan contains characteristics of division, for which was the plan made. Next are mentioned the conditions according which the division processes the plans. In the other part is processed just year plan with description all of the expense and yield items, which are important for setting of economic result. In conclusion is made the summary, if has been got ahead required main points for year 2009.en
dc.format39 l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent1485423 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpláncs
dc.subjectdivizecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjecthospodářský výsledekcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectplanen
dc.subjectdivisionen
dc.subjectfinancial benefitsen
dc.subjectburdenen
dc.subjecteconomic reseten
dc.subjectotimalizationen
dc.titleTvorba roční plánu těžební divize obchodní společnostics
dc.title.alternativeYear Plan of Mining Division of Traiding companyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904934cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeŠtilárek, Radimen
dc.date.accepted2009-06-02en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSED233_HGF_N2102_2102T001_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record