Show simple item record

dc.contributor.advisorVaněk, Michalen
dc.contributor.authorVopálková, Šárkaen
dc.date.accessioned2009-09-01T08:39:40Z
dc.date.available2009-09-01T08:39:40Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74487
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractDiplomová práce si klade za cíl nalézt odpověď na otázku: „Jakým způsobem lze docílit optimální organizační strukturu obecního úřadu?“ Po teoretické části, která obsahuje základní pojmy používané v diplomové práci, následuje kapitola „Analýza stávající organizační struktury vybraného úřadu“ . Vybraným úřadem je jeden z 23 městský úřadů na území statutárního města Ostravy - Úřad městského obvodu Poruba. Navrhované změny organizační struktury včetně nutných úprav řídících a organizačních norem jsou obsahem dalších dvou kapitol. Jaký ekonomický dopad může mít změna organizační struktury se dozvíme v závěru práce.cs
dc.description.abstractThe thesis aims at finding the answer to the question: “How can we achieve the optimal organizational structure of the Municipal District Authority?” The basic terms used in the thesis are included in the theoretical part which is followed by the chapter “The Analysis of the Current Organizational Structure of a Chosen Municipal District Authority.” The chosen authority is one out of the 23 local authorities in the Statutory City of Ostrava – the Municipal District Authority in Poruba. The proposed changes in the organizational structure including necessary adjustments to the administrative and organizational regulations are included in next two chapters. The economic impact of the change in the organizational structure is examined in the conclusion of the thesis.en
dc.format48 l. : il. + 6 příl. + 1 CDcs
dc.format.extent937306 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectobecní úřadcs
dc.subjectorganizační strukturacs
dc.subjectagendycs
dc.subjectprocesycs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectpřenesená působnostcs
dc.subjectMunicipal District Autorityen
dc.subjectorganizational structureen
dc.subjectprocessesen
dc.subjectagendaen
dc.subjectindependent sphere of aktivityen
dc.subjectdevolved sphere of activityen
dc.titleOptimalizace organizační struktury obecního úřaducs
dc.title.alternativeOptimalization Organization Structure of City Administrationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature200904219cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeBukovský, Váslaven
dc.date.accepted2009-06-05en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVOP010_HGF_N2102_2102T003_2009
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record