Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDirner, Vojtechen
dc.contributor.authorPfeiferová, Michaelaen
dc.date.accessioned2009-09-01T09:01:21Z
dc.date.available2009-09-01T09:01:21Z
dc.date.issued2009en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/74574
dc.descriptionImport 01/09/2009
dc.description.abstractV předložené práci je uveden vývoj emisí látek znečišťujících ovzduší v České republice a jejich dopad na životní prostředí. V první části je uvedena celková emisní situace a navržené modelové scénáře pro dosažitelnost budoucích emisních stropů. Další část práce je věnována významnému znečišťovateli ovzduší – výfukovým plynům motorů automobilů a rozdělení složek z hlediska jejich škodlivosti. Následně jsou uvedeny dopady vybraných znečišťujících látek na zdraví obyvatelstva a vlivy emisí na životní prostředí. Další část práce je zaměřena na odsířování elektráren, popis jednotlivých metod a dopad zpřísněných emisních norem na technologie. V závěru práce je uvedena související legislativa, hodnocení ČR z pohledu kvality ovzduší a odkaz na budoucí trendy – výrobu energie z obnovitelných zdrojů.cs
dc.description.abstractIn the presented thesis is mentioned evolution of emissive materials polluting air in Czech Republic and their impact on environment. In the first part is mentioned total emissive situation and proposed model scenarios for attainability of future emissive limits. Next part of the thesis is paid to an important air polluter – exhausts and splitting of components in term of their noisomeness. Subsequently there are mentioned impacts of selected polluting components on population health and influence of emissive on environment. Next part is focused on desulfurization of power stations, description of single methods and impact of tighter emissive norms on technologies. In conclusion is mentioned the related legislative, rating of CZ in term of air quality and reference to future trends – production of energy from renewable resources.en
dc.format33, [7] l. : il. + 1 CDcs
dc.format.extent2132033 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectemise látekcs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectživotní prostředícs
dc.subjectemissive materialsen
dc.subjectairen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleOchrana ovzduší – měření emisícs
dc.title.alternativeAir Protection - Emissions Testingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature200905312cs
dc.identifier.locationÚK/Sklad diplomových pracícs
dc.contributor.refereeVávrová, Veronikaen
dc.contributor.refereeKodymová, Janaen
dc.date.accepted2009-05-27en
dc.thesis.degree-nameBc.en
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízeníen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchEkonomika, management a informatika v oblasti veřejné správycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPEC162_HGF_B6202_6202R009_2009
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam